Motie GBNF m.b.t. Pannakooi Fûgellân, gesteund door anderen, aangenomen

8 maart 2020

2020 / Z262130-2020
MOTIE
Art. 49 RvO
X Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 5 maart 2020
Onderwerp: Pannakooi
De raad,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
 het college na een rechterlijke uitspraak heeft besloten de pannakooi in het Fûgellân
te Dokkum te verwijderen;
 de pannakooi voor direct omwonenden voor overlast zorgt;
 dit door de reeds genomen maatregelen niet op te lossen was;
overwegende dat:
 de wijk het Fûgellân tot de grootste en meest kinderrijke woonwijken van onze
gemeente behoort;
 voor de sluiting van de pannakooi, intensief gebruik is gemaakt van deze voorziening;
 aangetoond is dat deze voorziening in een behoefte voorziet;
 diegenen die op correcte manier gebruik hebben gemaakt van de pannakooi door de
verwijdering tekort worden gedaan;
van mening dat:
 een oplossing moet worden gezocht voor een vervangende locatie;
roept het college op:
 om, nadat de wijkraad gezamenlijk draagvlak heeft gevonden, met hen in overleg te
gaan om de Pannakooi of vergelijkbare speelattributen te (her)plaatsen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door: GBNF, CDA, VVD, S!N, FNP, ALL, GROEN nof, CU, PvdA
Stemming Voor: Tegen:
Motie aangenomen / niet aangenomen
Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare
vergadering van 5 maart 2020.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
mr. S.K. Dijkstra mr. J.G. Kramer2020 / Z262130-2020
MOTIE
Art. 49 RvO
X Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 5 maart 2020
Onderwerp: Pannakooi
De raad,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
 het college na een rechterlijke uitspraak heeft besloten de pannakooi in het Fûgellân
te Dokkum te verwijderen;
 de pannakooi voor direct omwonenden voor overlast zorgt;
 dit door de reeds genomen maatregelen niet op te lossen was;
overwegende dat:
 de wijk het Fûgellân tot de grootste en meest kinderrijke woonwijken van onze
gemeente behoort;
 voor de sluiting van de pannakooi, intensief gebruik is gemaakt van deze voorziening;
 aangetoond is dat deze voorziening in een behoefte voorziet;
 diegenen die op correcte manier gebruik hebben gemaakt van de pannakooi door de
verwijdering tekort worden gedaan;
van mening dat:
 een oplossing moet worden gezocht voor een vervangende locatie;
roept het college op:
 om, nadat de wijkraad gezamenlijk draagvlak heeft gevonden, met hen in overleg te
gaan om de Pannakooi of vergelijkbare speelattributen te (her)plaatsen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door: GBNF, CDA, VVD, S!N, FNP, ALL, GROEN nof, CU, PvdA
Stemming Voor: Tegen:
Motie aangenomen / niet aangenomen
Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare
vergadering van 5 maart 2020.
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
mr. S.K. Dijkstra mr. J.G. Kramerv

<< Terug naar nieuws