J. G. Wijnsma Dokkum

J. G. Wijnsma Dokkum

Maak gebruik van de kennis die er in de samenleving is. Dat betekent wat mij
betreft niet alleen inspraak over al bijna uitgewerkte plannen, maar echt de
bewoners te betrekken bij hun directe leefomgeving.
Dus niet éénmaal per vier jaar je stem laten horen maar je stem alle dagen
van het jaar laten horen en gehoord weten als dat nodig is. U weet wat nodig
is, ik pretendeer dat niet te weten!

<< Alle kandidaten