F. van der Lep Ferwert

F. van der Lep Ferwert

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Frits van der Lep, ik ben 54 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Janna en zoon in Ferwert.

Efkes op syn Frysk: Ik bin hikke en tein yn it moaie doarpke Blije; dus in echte Bellefleur, de bynamme fan Blijsters.

Al sinds jaar en dag zeer actief politiek betrokken in onze gemeente via Gemeentebelangen Ferwerderadiel.

Tien jaar ben ik als zelfstandig rijschoolhouder in onze regio werkzaam geweest: in machtich moaie tiid.

Momenteel geef ik al weer langer dan tien jaar les aan opgroeiende pubers in de leeftijd van 12 à 13 jaar. Op CSG Comenius in Leeuwarden geef ik Nederlands en rekenen.

Op politiek gebied gaat mijn interesse dus uit naar onderwijs, verkeer & veiligheid.

 

Ook ik ben kandidaat om de belangen van de inwoners van de nieuw ontstane gemeente op een duidelijke en nuchtere manier te behartigen.

Ik kijk uit naar een goede samenwerking in de nieuwe gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

<< Alle kandidaten