Contact

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
T.a.v. de heer F. Visser
Hanspoort 2
9101 KB  Dokkum
E-mail: secretariaat@gbnf.nl   NB: Kopieer het e-mailadres en plak het in de adresregel van uw mailprogramma.

Wilt u in contact komen met de raadsleden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân?

Bel of mail met:

De heer P.L. Braaksma (fractievoorzitter)
T: 06 2203 0229
E: plbraaksma@hotmail.com 

Mevrouw B. Wijbenga-Kleinschmidt (fractielid)
T: 06 1060 3721
E: g.wijbenga@chello.nl