Contact

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
T.a.v. de heer Jan van der Veen
Steenendamsterweg 8
9112 HS  Burdaard
E-mail:j.vdveen8@gmail.com. Dit is geen werkende link. U dient het e-mailadres naar de adresregel van uw e-mailprogramma te kopiëren.

Wil u in contact komen met de fracties van GBF en/ of ABD, de beoogde leden van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân?

Bel of mail met:

mevrouw J. van Midlum-Huisman van ABD
T: 0519 589 919
E: j.vanmidlum@knid.nl Dit is geen werkende link. U dient het e-mailadres naar de adresregel van uw e-mailprogramma te kopiëren.

mevrouw B. Wijbenga-Kleinschmidt van GBF
T: 06 1060 3721
E: g.wijbenga@chello.nl Dit is geen werkende link. U dient het e-mailadres naar de adresregel van uw e-mailprogramma te kopiëren.