Standpunten Verkiezingen 2018

Openbare ruimte

Openbare ruimte op orde en het groen op een acceptabel niveau onderhouden

De openbare ruimte dient op orde te zijn en het groen op een acceptabel niveau onderhouden, waarbij ook aandacht voor onderhoud van monumenten niet mag ontbreken. Wegen dienen goed onderhouden en veilig te zijn. De ontsluiting van de ‘vleugels’ van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft prioriteit, zoals de rondweg Wânswert en de Skieding.

< Alle standpunten