Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Samenleving

Dorpshuizen, wijkgebouwen en verenigingen zijn belangrijk!

Dorpshuizen, wijkgebouwen en verenigingen zijn belangrijk!

Dorpshuizen, wijkgebouwen en het verenigingsleven zijn een
belangrijke spil in onze samenleving. Veelal worden die gerund
door vrijwilligers, dit zorgt voor de nodige verbinding in de
Mienskip. Het vraagt dan ook om een helpende hand van de
gemeente; zeker in deze onzekere tijd van corona.
Omtinkers en dorpscoördinatoren zijn actief betrokken en weten
wat er speelt. Met het dorpen- en wijkenfonds is er ondersteuning
voor plannen die worden ingediend. Inwoners krijgen meer
zeggenschap over hun leefomgeving, dit met behulp van een
eigen budget en een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij kunnen
zij professionele ondersteuning krijgen.
Ontwikkelingen op het gebied van cultuur zoals Sense of Place
projecten, (openlucht) theater, evenementen en muziek verdienen
ondersteuning, subsidies worden meer maatwerk.
Een permanent evenemententerrein is voor 2023 gereed voor
bijvoorbeeld een festival als Dokk'em Open Air.
Er wordt zorgvuldig omgegaan met monumentale en
karakteristieke gebouwen en aangezichten in onze gemeente. De
toegangspoorten van Dokkum en de Bolwerken worden in
historische perspectief gezet, waarbij er géén extra brug bij het
Panwurk komt. Het Oosterbolwerk wordt in historische staat
hersteld, waarbij nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De
Aalsumerpoort wordt beter toegankelijk gemaakt voor
voetgangers. Een autoluwe binnenstad is wenselijk.
Musea in de gemeente zijn gratis toegankelijk om inwoners en
toeristen nauw betrokken te houden bij onze cultuur en historie.
Voorzieningen op het gebied van dienstverlening, openbaar
vervoer, onderwijs en sport moeten fysiek goed bereikbaar zijn
voor elke inwoner, zowel jong als oud.

SPEERPUNTEN:

- OMTINKERS EN DORPSCOÖRDINATOREN ZIJN ACTIEF BETROKKEN

- VOORTZETTEN DORPEN- EN WIJKENFONDS

- MUSEA GRATIS TOEGANKELIJK

- OOSTERBOLWERK IN OUDE GLORIE HERSTELLEN

- REALISEREN EVENEMENTENTERREIN

< Alle standpunten