Standpunten Verkiezingen 2018

Samenleving

Er moet een duidelijk beleid ontwikkeld worden voor de kleine kernen

Er moet een duidelijk beleid ontwikkeld worden voor de kleine kernen. Dorpen kunnen meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving, dit met behulp van een eigen budget en een eigen verantwoordelijkheid én daarbij de noodzakelijke professionele ondersteuning. Dorpsbelangen zijn van wezenlijk belang om hier mede richting aan te geven. Daartoe is een dorpen- en wijkenfonds onmisbaar.

Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn

Voorzieningen op het gebied van dienstverlening, openbaar vervoer, onderwijs e.d. moeten fysiek goed bereikbaar zijn. Dit geldt voor iedere inwoner, zowel jong als oud in de gemeente.

Sport dient bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen

Sport dient bereikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen.

Ontwikkelingen op het gebied van cultuur verdienen ondersteuning daar waar mogelijk

Ontwikkelingen op het gebied van cultuur zoals bv. Sense of Place projecten, (openlucht) theater en muziek verdienen ondersteuning daar waar mogelijk. Daarnaast dient er zorgvuldig te worden omgegaan met de monumentale en de karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten in de gemeente. Als voorbeeld kunnen Hegebeintum en Fogelsangstate genoemd worden. Daar waar noodzakelijk kan er ondersteuning geboden worden.

Er dient voldoende aandacht te zijn voor dorpshuizen en wijkgebouwen

Er dient voldoende aandacht te zijn voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Deze veelal door vrijwilligers gerunde accommodaties zijn een belangrijke spil in onze samenleving.

< Alle standpunten