Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

De fractie van GBNF kent een(1) lid, te weten mevrouw J. van Midlum-Huisman.

Op de pagina 'Contact' treft u de gegevens aan waarmee hoe u mevrouw Jannie van Midlum-Huisman kunt bereiken.

GBNF heeft een wethouder in het college van B&W, te weten de heer Pieter L. Braaksma.

Vragen voor de fractie? Neem contact op