Nieuws

MIS HET NIET! Zaterdag 17 november bustour GBNF door Ferwerderadiel

16 nov 2018

Zaterdag 17 november rijdt de gele Zwitserse bus met de kandidaten en leden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door de mooie gemeente Ferwerderadiel. De tour start om 12.30 in Hegebeintum en de route gaat vanaf Hegebeintum via Burdaard, Marrum, Hallum en Ferwert.
Ziet u de bus en wilt u een praatje maken Of een folder, een pen en/ of een tas van ons.
Houd ons aan en wij gaan in gesprek met u.

Wij wensen de wandelaars van de cultuurroute Blija veel plezier en mooi weer toe.

Lees verder

ABD stelt College vragen over Dockinga College, reorganisatie en geplande nieuwbouw in Ferwert

15 nov 2018

ABD heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend voor behandeling in de gemeenteraad:

Was het college op de hoogte van de problematiek rondom het Dockinga College?
Zo ja, sinds wanneer?

Voor de dependance Ferwert staat nieuwbouw gepland.
Hoe komt het hiermee en is hier al mee gestart?

Wanneer is er definitieve duidelijkheid voor een ieder die hierbij is betrokken?
Te denken valt aan ouders, leerlingen, docenten, gemeente en anderen.

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân?

Namens de fractie van ABD/ Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Jannie van Midlum, fractievoorzitter.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslan on tour in Kollumerland c.a.

12 nov 2018

Zaterdag 10 november stapten de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing opnieuw in de bus voor een tour door de gemeente Kollumerland c.a. Met een flinke groep werd koers gezet naar alle hoeken van het Kollumerlandse gebied. Op vele plaatsen werd er geflyerd en her en der een praatje gemaakt. De mooie oude bus tovert bij vele toeschouwers een brede glimlach te voorschijn en wij hopen dan ook dat wij een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.

Ook werd er een bezoek gebracht aan het Lichtpunt in Kollumerzwaag waar ons een hartelijk onthaal wachtte. Na een kort gesprek met leiding, bewoners en vrijwilligers kregen wij nog een korte rondleiding door dit mooie opvangcentrum en vertrokken wij weer naar ons eind- en tevens startpunt in Kollum.

Foto' s van deze tour volgen nog.

Lees verder

Verkiezingsdebat bij de stichting J.P. van der Bent te Dokkum

8 nov 2018

Gisteravond , woensdag 7 november waren we te gast bij de J.P. van der Bent Stichting in Dokkum. Men had daar spontaan de politieke partijen welke meedoen aan de verkiezingen uitgenodigd om eens kennis te maken met de cliënten en het werk van de stichting. Ook wilde men weten wat de politici voor hen kunnen betekenen. Bijna alle partijen hadden aan deze oproep gehoor gegeven.
 

In een ongedwongen en leuke sfeer werd er een kort voorstelrondje gedaan en kon een ieder vertellen wat zij kunnen en willen doen voor de cliënten. Ook kwamen er een aantal behoorlijke knelpunten aan de orde waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. De positie van mensen met een verstandelijke beperkingen is behoorlijk verslechterd op zowel inkomens- als arbeidsgebied. Dat is zeer triest te noemen en zou eigenlijk niet mogen voorkomen in een welvarend land als het onze! Echter, de politici moesten ook toegeven dat zij als gemeente hier weinig aan kunnen veranderen omdat het landelijk beleid is. Wel zullen zaken als de werkdruk bij NEF en het WMO vervoer worden doorgespeeld aan de betrokken wethouders.

Tot slot werden de aanwezigen nog getrakteerd op een voortreffelijke vocale bijdrage van één van de cliënten.

Lees verder

Volle zaal bij verkiezingsdebat in dorpshuis Túnawerth in Ternaard

6 nov 2018

TERNAARD - Een volle zaal wachtte maandagavond de negen partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Tijdens het door Dorpsbelang Ternaard georganiseerde debat kwamen de gaswinning, windmolens en zorgvoorzieningen aan bod. Gezien de grote opkomst zijn deze onderwerpen voor veel mensen in Ternaard en omstreken heel belangrijk. Voordat de partijen zich mochten presenteren, werd door Ternaardster Anna Anjema de toekomststoel neergezet.
De toekomststoel is een lege stoel die de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Met deze stoel in het midden was de toekomst vertegenwoordigd en kon het debat van start gaan. Debatleider Marinus Tabak had hier een flinke klus aan.
Er werd fel gedebatteerd en het publiek liet ook keihard van zich horen. Een korte peiling in de zaal wees uit dat zo’n 25 % van de aanwezigen nog niet wist op welke partij te zullen stemmen. Er viel deze avond dus nog flink wat werk te verzetten voor de partijen. Voor degene die na het debat nog geen duidelijkheid heeft gekregen is er de stemwijzer op noardeastfryslan.stemwijzer.nl en de gemeentekieswijzer.nl
Er volgen nog debatten in Kollum (12 november), Burdaard (16 november) en het slotdebat is in Dokkum (19 november). Streekomroep RTV NOF is erbij met een live uitzending en op 21 november doen de vrijwilligers samen met Omrop Fryslân verslag van de uitslagenavond in de IJsherberg in Dokkum.

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Voor de juiste weergave van de afbeelding klikt u op de foto of op 'lees verder'

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân op campagne in de gemeente Dongeradeel!

6 nov 2018

Zaterdag 3 november ging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
in een fraaie bus van de firma Dalstra op campagne in Noardeast-Fryslân.
Op het programma stonden bliksembezoeken aan een aantal plaatsen
 in de gemeente Dongeradeel.

Gepakt en bezakt met flyers, pennen, aanplakbiljetten en vlaggen werd
koers gezet naar o.a. Holwerd, Hantum, Hiaure, Hantumhuizen, en
Oosternijkerk. Hier werd huis aan huis geflyerd, en volop pennen
uitgedeeld.

De fraai versierde bus trok behoorlijk aandacht toen er
vervolgens nog door een flink aantal dorpen werd getoerd om uiteindelijk
weer bij de startbasis Blije te komen. Zaterdag 10 november wordt
eenzelfde bezoek gebracht aan de gemeente Kollumerland c.a. en op
zaterdag 17 november aan de gemeente Ferwerderadiel.

Voor de juiste weegave van de foto's klikt u op de foto en/ of 'lees verder'

Lees verder

GBNF maakt kennis met Hallum in Ferwerderadeel en Hallum met GBNF!

1 nov 2018

Dinsdag 30 oktober is Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân te gast geweest in het MFC Trefpunt te Hallum.
De uitnodiging om kennis te maken met onze nieuwe partij is uitgebreid van te voren bekend gemaakt in
 de lokale kranten door redactionele stukjes en advertenties.
Wij mochten maar liefst 26 bezoekers en geïnteresseerden welkom heten.
Na een korte inleiding door Barbara Wijbenga vond een korte voorstelronde plaats waarbij Jannie van Midlum,
fractievoorzitter ABD, Pieter Braaksma, wethouder ABD en Jan van der Veen, raadslid GBF zich kort konden profileren.
Vervolgens is de zaal uitgenodigd om vragen, opmerkingen, aandachtspunten voor de toekomst met ons te delen.
Sport: moet betaalbaar en bereikbaar blijven, vraagstelling rond de verandering van de btw.
Project Bruisend Hart Hallum: korte toelichting van de  plannen die in 2017 niet door konden gaan door niet gesteund
te worden door de coalitie partijen in de gemeenteraad van Ferwerderadiel. 
Plannen liggen weer op tafel, vacuüm moet worden doorbroken om het project weer vlot te trekken.
Uitbreiding bedrijven: Hallum is nog steeds groeiende, vraag om duidelijke stellingname om versnippering te voorkomen. 
Ontsluiting blijft belangrijk.
Kabel Noord: Dongeradeel is aandeelhouder, Ferwerderadiel niet. Ondanks dit gegeven is de hoop uitgesproken dat op korte termijn
zowel witte als ook grijze gebieden worden aangesloten. Dus de aanleg van snelle glasvezelverbindingen.
OZB dorpshuizen: Hallum wenst afschaffing hiervan, meer aandacht voor aanvraag bij vernieuwing en onderhoud,
gelijke behandeling mbt financiële ondersteuning dorpshuizen wenselijk.
Duurzame energie: in de toekomst een belangrijke rol voor selfsupporting.
Dorpsomtinkers en coördinatie vrijwilligers: graag coördinatie en ondersteuning.
Rond 22.00 is de avond afgesloten, in de wandelgangen is nog uitgebreid verder gepraat over de onderwerpen 

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân plaatst spandoeken t.b.v. verkiezingen in Noardeast-Fryslân

26 okt 2018

Wethouder Pieter Braaksma heeft, donderdag 25 oktober, in zijn rol als lijsttrekker voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, geholpen door enkele leden van de partij, de spandoeken geplaatst met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018. De eerste is geplaatst in Kollum tegenover Auto Beerda aan Mr. Andreusstraat. De tweede heeft een plek gevonden aan de noordzijde van Munnikezijl op de Oude Borchweg en de derde net buiten Kollumerzwaag, na de rotonde vanaf Zwaagwesteinde aan de noordwestelijke zijde van de Foarwei.

Vrijdag 26 oktober zijn er drie in en rond Dokkum geplaatst. Wederom bij Betterwird en garage van den Akker maar ook bij de carpoolplaats. En natuurlijk is de gemeente Ferwerderadiel niet vergeten. Ook daar zijn drie spandoeken opgebouwd.

Tevens worden er lantaarnpaalborden geplaatst bij bijna alle plaatsen in de de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Voor foto's klikt u op 'lees verder'.

Lees verder

Onthulling Gezamenlijk Verkiezingsbord te Kollum

26 okt 2018

KOLLUM - Woensdagmiddag 24 oktober onthulden de lijsttrekkers van de partijen een gezamenlijk aanplakbord bij het gemeentehuis in Kollum.

Gezamenlijke aanplakborden
De politieke partijen voeren elk hun eigen campagne, maar plaatsen daarnaast gezamenlijk drie aanplakborden. Deze komen te staan bij de gemeentehuizen in Kollum en Ferwert en op een nader te bepalen plek in Dokkum.

StemWijzer en StimWijzer
De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. De StemWijzer is er in het Nederlands en Frysk. Door zo’n 30 stellingen te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’ laat de website zien met welke partij jouw antwoorden het meeste overeenkomen. De StemWijzer is vanaf 19 oktober te vinden via www.ikbeneruit.frl.

Verkiezingsmarkt
Van maandag 22 oktober tot maandag 19 november zijn er in de ontvangsthal van de gemeentehuizen in Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. Op deze (onbemande) verkiezingsmarkt kunnen bezoekers promotie- en campagnematerialen van de politieke partijen bekijken en eventueel meenemen.

Voor de foto's klikt u op 'lees verder'.

Bron bericht: www.rtvnof.nl 24 10 2018

Lees verder

Start verkiezingscampagne Noardeast-Fryslân,markt met stemwijzer in Dokkum

26 okt 2018

DOKKUM - Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Er doen negen politieke partijen mee aan deze verkiezingen. Vrijdagavond trapten de lijsttrekkers van de partijen de campagneperiode af in het gemeentehuis in Dokkum. Dit deden zij door een verkiezingsmarkt te openen en gezamenlijk de StemWijzer in te vullen.

StemWijzer en StimWijzer
De StemWijzer is een digitale stemhulp die inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kan helpen om te bepalen op wie zij op 21 november a.s. willen stemmen. Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gebruik gaan maken van de StemWijzer. De StemWijzer is er in het Nederlands en Frysk. Door zo’n 30 stellingen te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’ laat de website zien met welke partij jouw antwoorden het meeste overeenkomen. De StemWijzer is vanaf 19 oktober te vinden via www.ikbeneruit.frl.

Verkiezingsmarkt
Van maandag 22 oktober tot maandag 19 november zijn er in de ontvangsthal van de gemeentehuizen in Kollum, Ferwert en Dokkum verkiezingsmarkten. Op deze (onbemande) verkiezingsmarkt kunnen bezoekers promotie- en campagnematerialen van de politieke partijen bekijken en eventueel meenemen.

Video’s en persberichten
De drie fusiegemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland gaan om een goed opkomstpercentage te krijgen ook campagne vieren voor de verkiezingen zelf. Ze doen dat onder andere met filmpjes op sociale media en RTV NOF. De vrijwilligers van de Streekomroep zullen drie debatten en de verkiezingsavond live online en op tv brengen. Persberichten van deelnemende politieke partijen zijn welkom op: nieuws@rtvnof.nl.

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Lees verder

Bezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan burgemeester mevrouw M. Waanders op 14 september

5 okt 2018

Vrijdag 14 september bracht een delegatie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een bezoek aan burgemeester Marga Waanders van de Gemeente Dongeradeel. Na een rondrit door Dokkum in het fraaie Dockumer Lokaaltje eindigden wij bij het stadhuis op de Zijl. Mevrouw Waanders ontving ons op het bordes van het stadhuis waar de kennismaking plaatsvond. Net als haar collega's ondertekende ook zij het nieuwe logo van de partij. Er is nog een plaatsje over en die is voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Nadat haar een prachtig boeket was aangeboden in de kleuren van de partij werd er afscheid genomen.

Om de nieuwe fusiepartij van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel te promoten heeft men de drie fusie gemeenten en hun burgemeester bezocht. Al eerder werden Kollumerland C.A. (12 mei) en Ferwerderadiel (8 juni) bezocht.

Lees verder

Pieter Braaksma verkozen tot lijsttrekker

27 mei 2018

Op dinsdag 15 mei is tijdens de ledenvergadering van Gemeentebelangen Noardeast- Fryslân Pieter Braaksma unaniem als lijsttrekker van de partij gekozen. De leden en het bestuur verwachten daarmee

Lees verder