Nieuws

Overhandiging en presentatie eerste exemplaar Verkiezingsprogramma GBNF aan Hans Groeneweg!

16 jan 2022

Gemeente Belangen Noardeast-Fryslân heeft op zaterdag 15 januari het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt en het eerste exemplaar overhandigt aan Hans Groeneweg,
directeur van Museum Dokkum en Museum 't Fiskershûske.

Pieter Braaksma overhandigde het verkiezingsprogramma en Lenie Lap gaf de bijbehorende bloemen.
In het programma hebben we onder andere zaken aandacht voor de musea in onze gemeente.
Gemeentebelangen is trots op onze cultuur en historie.

Nieuwsgierig naar ons complete programma?

Verkiezingsprogramma GBNF

Eventueel even terugbladeren naar het begin van het document.

Klik op lees verder voor nog meer foto's.

Lees verder

Terugblik 2018 - 2022 door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid GBNF

15 jan 2022

Terugblik 2018-2022

door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân (GBNF)In de afgelopen raadsperiode hebben voor de fractie een aantal
belangrijke punten op de agenda gestaan. Met hart en ziel
hebben wij ons daarvoor ingezet, in vogelvlucht zijn dit onder andere:
Ontwikkelingen rond het Harddraverspark, visiedocument toerisme en recreatie,harmonisatiebeleid van gemeentelijke sportvelden, realisatie Bruisend Hart Hallum, dorpen &wijkenfonds, huisvesting ambtelijke organisatie & onderzoek naar nieuwe raadszaal, verkoopschool Reitsum, status Regenbooggemeente, lachgasverbod, realisatie dorpshuis Warfstermolen.
Moties / amendementen:
Wij hebben moties ingediend, mede ingediend of gesteund. In deze raadsperiode waren het
471 moties waarover gestemd moest worden, wij hebben ruim 80% hiervan positief beoordeeld.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is er voor elkaar! Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst!

15 jan 2022

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân luistert naar wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wij denken in kansen en mogelijkheden.
Wij zijn een lokale onafhankelijke partij en staan los van de landelijke partijen. Daardoor kunnen wij onafhankelijk uw stem
laten horen in de raadszaal. Wij houden van een no-nonsense aanpak met jarenlange ervaring en stropen graag de mouwen op.
Wij gaan in gesprek met de inwoners van Noardeast-Fryslân om te kijken wat er beter kan. Wij willen de inwoners meer directe
invloed geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar zeker ook om u daarna te
betrekken bij zaken die voor u belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen uitoefenen.
Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons weten! Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen.
Wilt u weten waar wij voor staan?
U leest erover in het verkiezingsprogramma, waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren uiteen zetten.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân steekt lokale ondernemers een hart onder de riem

11 jan 2022

Wat speelt er in onze regio?
Afgelopen zaterdag stonden (fractie)leden van GBNF bij enkele ondernemers op de stoep, om ze in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken met een bloemetje.

Theo Kingma ontving een bloemetje van Adol Braaksma in de 'Halve Maan' te Dokkum. Het is algemeen bekend dat het zware tijden zijn voor de horeca.

Kapsalon 'Ut & Thús' uit Hallum ontving een bloemetje van Jannie van Midlum. Ook in deze branche maken ondernemers moeilijke tijden door.

Pieter L. Braaksma gaf het bloemetje aan Pluimveebedrijf Jukema en de familie Wiersma te Blija. Daar werden deze week ruim 200.000 kuikens geruimd.

Een grote klap voor deze geweldige ondernemers.

Klik op 'lees verder' voor de foto van het bezoek van Jannie van Midlum aan kapsalon 'Ut & Thús'.

Lees verder

De kandidatenlijst van GBNF voor de Gemeenteraadsverkiezing 2022 is bekend!

9 jan 2022

GEMEENTEBELANGEN NOARDEAST-FRYSLÂN (GBNF)
KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022:

 1. Pieter L. Braaksma                        Oostrum
 2. Jannie van Midlum-Huisman         Niawier
 3. Adol Braaksma                              Lioessens
 4. Lenie Lap                                       Wetsens
 5. Frits van der Lep                            Ferwert
 6. Jacqueline Visser                           Bornwird
 7. Harald Wiersma                             Metslawier
 8. Hilda Buursma-de Jong                 Ferwert
 9. Renze Kampen                              Ee
 10. Ytty Goris                                       Dokkum
 11. Richard Plomp                               Kollum
 12. Charles van der Lugt                     Dokkum
 13. Wiepkje Liemburg                          Moddergat
 14. Minne van Oosten                         Dokkum
 15. Marry Nagtegaal                            Dokkum
 16. Minze van den Akker                     Dokkum
 17. Henk Aartsma                                Dokkum
 18. Yde van Kammen                          Oosternijkerk
 19. Germ Kuipers                                Dokkum
 20. Barbara Wijbenga-Kleinschmidt    Ferwert

Lees verder

Barbara Wijbenga, raadslid voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân neemt afscheid van de gemeentelijke politiek

27 nov 2021

Na 24 jaar actief politiek bezig geweest te zijn gaat Barbara Wijbenga-Kleinschmidt in maart 2022 afscheid nemen van de gemeentepolitiek.

In 1998 heeft Barbara zich aangesloten bij de nieuw opgerichte partij Gemeentebelangen Ferwerderadeel, zo kwam ze vanuit dorpsbelang rechtstreeks de politieke wereld in!

Na een periode van 4 jaar als raadslid werd zij in 2002 wethouder in deze gemeente en later weer raadslid. Bij de samenvoeging van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel werd zij opnieuw gekozen in de raad en wel in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Lees verder

GBNF timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Bonifatiuskerk te Dokkum!

28 sep 2021

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Rooms Katholieke Kerk aan de Bargemerk te Dokkum!

Er is in de gemeente een discussie gaande over de plek voor de nieuwe raadszaal. Het college heeft een aantal voorstellen gedaan waarover donderdag 30 september besloten moet worden. Er liggen voorstellen van verbouwingen in het huidige gebouw waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

Gemeentebelangen staat bekend om haar creativiteit en heeft andere ideeën waar intussen al veel draagvlak voor bestaat.

De Rooms Katholieke kerk kan uitstekend de nieuwe raadszaal herbergen, ook een werkcafé kan hierin gevestigd worden. De pastorietuin blijft in dit plan behouden. Het wordt een multifunctioneel centrum, welke tevens ingezet kan worden voor lezingen, raadsvergaderingen, exposities en kan fungeren als ontmoetingscentrum voor onze inwoners.

Daarnaast wordt deze raadszaal uniek in Nederland, en een prima invulling voor leegkomende kerkgebouwen. Het behoud van een historisch gebouw in het centrum van de stad blijft dan behouden.

Lees verder

De stellingen van GBNF op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum!

28 sep 2021

Vestig de nieuwe raadszaal in deze kerk!

 • Er is door de gemeente breed onderzoek gedaan naar de huisvesting van de raadszaal, waarbij vooral praktisch is gekeken vanuit het nu, wat is het meest praktisch en de goedkoopste oplossing.
 • Wij komen met een oplossing die haalbaar betaalbaar en historisch is. We besparen € 700.000 euro’s, besparen fors op de CO2 uitstoot, versterken de aantrekkingskracht van de binnenstad van Dokkum en de band met Fulda en Crediton.
   
 • De waarde van het kerkgebouw is getaxeerd op 500.000 euro, deze wordt nu overgedragen voor 1 euro.
 • Pastorie gaat in zijn geheel ook naar de gemeente en/of naar een nieuw op te richten stichting, overdrachtssom moet nog bepaald worden.
 • Geen nieuwbouw bij de kerk, maar pastorie en kerk optimaal gebruiken. Voldoet aan alle gestelde eisen.
Lees verder

Raadszaal in Bonifatiuskerk: een unieke kans om geschiedenis te schrijven

28 sep 2021

Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum steunt oproep raadsfractie Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.

Zaterdag 25 september heeft Gemeentebelangen Noardeast Fryslân 31 stellingen geslagen op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum. Het is een knipoog naar de 95 stellingen die Maarten Luther aanbracht op de kerk in Wittenberg. Luther wilde daarmee tot uitdrukking brengen: “it moat oars!” Gemeentebelangen wil het ook anders, namelijk de nieuwe raadszaal onderbrengen in dit kerkgebouw.

Als bestuur van de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum steunen wij de actie helemaal. Onze gemeente krijgt zo de mooiste raadszaal van Nederland. Wij realiseren ons dat het college van Burgemeester en Wethouders de raadszaal elders wil. Geld is hierbij het belangrijkste argument. De keuze voor het kerkgebouw zou jaarlijks enige tienduizenden euro’s duurder zijn dan de keuze voor het onderbrengen in bestaande ruimten van de gemeente.

Volgens ons is de raadszaal in de kerk goedkoper dan in de plannen van B en W lijkt. Zo valt op dat B en W voor onderbrengen in de kerk een afschrijvingstermijn hanteert van 25 jaar en voor onderbrengen in eigen ruimte 40 jaar. Dat is appels met peren vergelijken.

Lees verder

Inloopavond van GBNF voor alle belangstellenden op woensdag 6 oktober 2021 in Lioessens!

28 sep 2021

Woensdag 6 oktober organiseert Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een inloopavond

In café 'De Bûnte Bok' te Lioessens. De avond begint om 19.30 uur.

Politiek, iedereen heeft het erover. Men is het vaak niet eens met bepaalde besluiten die genomen worden of men mist bepaalde acties van de gemeente. Er wordt veel onderling gesproken hoe men vindt dat het anders kan, anders moet zelfs. Men komt in actie als er plannen zijn voor een brug, start petities op en voert actie. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is de oudste lokale politieke partij in onze gemeente. Ontstaan uit Het Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel timmert zij al meer dan 25 jaar aan de weg. Ze heeft al de nodige punten behaald in de geschiedenis. Denk hierbij o.a. aan het gratis parkeren op de randparkeerplaatsen, of recent nog subsidies en andere zaken geregeld voor het dorpshuis te Warfstermolen, Reitsum en het 'Bruisend Hart' van Hallum. Zaken die van direct belang zijn voor de burger en de leefbaarheid. En het gratis parkeren in de ochtend tot 11.00 uur. Ook door GBNF! De partij zou graag nieuwe mensen verwelkomen in hun midden, mensen die bereid zijn zich in te zetten voor onze mooie gemeente, die niet bang zijn voor hun mening uit te komen en een steentje willen bijdragen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan naar onze inloopavond, we willen u graag verder informeren.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van GBNF via  info@gbnf.nl of tel: 06 1588 2121.

Lees verder

Voor de leden van GNBF: Uitnodiging ALV op 7 september 2021

25 aug 2021

Hierbij nodigen wij u  uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze partij. Deze wordt gehouden op dinsdag 7 september a.s. in het dorpshuis Nij Sion, Bornensisstrjitte 4, 9138 TA Niawier.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur

Aanvang van de vergadering om 19.45 uur

Agenda:

1. Opening en welkom

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Bestuurswisseling en benoemen van het nieuwe bestuur

5. Financiën

– Jaarverslag 2019 en  jaarverslag 2020

– Verslag Kascommissie

– Aanstellen nieuw kascommissielid

Pauze

6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

7. Woord van de fractie

8. Rondvraag, wat verder ter tafel komt

9. Sluiting

CORONA: wij proberen er alles aan te doen om een zo veilig mogelijke bijeenkomst te houden. Wij vragen u de 1,5 meter regel in acht te houden, handen te wassen na toiletbezoek en niet te komen als u verkoudheidsklachten en/of koorts heeft!

Lees verder

Verzoek van fractie GBNF aan B&W m.b.t. Spijkerdorp Hallum

25 aug 2021

Beste wethouder, leden van het college,

Nadat er veronrustende berichtgeving vanuit Hallum bekend is geworden zouden wij het op prijs stellen wanneer contact gezocht wordt vanuit het Gemeentehuis. Een overleg met de organiserende partij om een oplossing te zoeken zou de volgende stap moeten zijn.
Het fenomeen spijkerdorp heeft een jarenlange traditie en het verdwijnen van dit prachtig initiatief zou een aderlating voor de sociale cohesie voor het dorp zijn.
Veel kinderen, families en andere belangstellenden en vrijwilligers hebben zich onvermoeibaar hiervoor ingezet, laat ons alles eraan doen om het spijkerdorp ook voor de toekomst veilig te stellen!

Met vriendelijke groet,

Barbara Wijbenga
Pieter Braaksma
Gemeentebelangen NEF

 

Lees verder

Motie van GBNF en SIN! over financiële ondersteuning dorpshuis Warfstermolen door de raad aangenomen!

6 jul 2021

Financiële ondersteuning dorpshuis Warfstermolen

Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jongstleden kwam een verzoek van het dorpshuis Warfstermolen aan de orde. De plannen rondom het dorpshuis stonden onder grote financiële druk want door tekorten welke door het Rijk worden veroorzaakt, was de Provinciale subsidie niet meer zeker. Gemeentebelangen zowel als SIN hadden een motie opgesteld om extra gelden beschikbaar te stellen zodat ook de provinciale subsidie zeker wordt gesteld. De beide moties werden ineengeschoven en de financiële dekking werd aangedragen door Pieter Braaksma, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. De raad heeft daarna unaniem voor deze motie gestemd waardoor het dorpshuis Warfstermolen met vertrouwen hun plannen kunnen verwezenlijken.

Lees verder

Werkbezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan 'Holwerd aan Zee' op 28 06 2021

6 jul 2021

Maandag 28 juni bracht de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân een werkbezoek aan Holwerd aan Zee. Ook was het dorpsbelang van Holwerd aanwezig om te vertellen over hun plannen om aan te haken bij dit prachtige project.

Marco Verbeek vertelde met veel enthousiasme over de stand van zaken rondom dit project, een project waar we al jarenlang een grote meerwaarde voor de regio in zien. Hoewel het soms lijkt of er niets gebeurd is er in werkelijkheid al onnoemlijk veel werk verzet en is op dit moment het wachten op resultaten van diverse onderzoeken. Het blijkt dat er in Brussel heel veel Europees geld klaar ligt voor dit soort projecten maar het erg moeilijk is om dit er vandaan te krijgen. Men komt zo langzamerhand in een beslissende fase en de vraag is niet meer óf het er komt, maar wanneer het er komt.

Lees verder

Bezoek van de fractie van GBNF aan 'Bruisend Hart Hallum'

24 jun 2021


Op dinsdag 15 juni heeft de fractie van Gemeentebelangen Noardeast Fryslân een bezoek gebracht aan het sportcomplex te Hallum.
In Hallum is men actief met de voorbereiding van de bouw van sportfacilititeiten welke de sportverenigingen in Hallum gaan verbinden. Het project dat bekend staat onder de naam Bruisend Hart heeft vanwege aanvullend onderzoek  lichte vertraging opgelopen en  opnieuw zijn er financiële hobbels te nemen doordat de bouwkosten zijn gestegen. Het bestuur is als vanouds gedreven en zeer actief om een en ander toch mogelijk te maken.

Lees verder

Motie van GBNF m.b.t. het gebruik van lachgas met algemene stemmen aangenomen!

22 jun 2021


In de raad van 15 april jl heeft de fractie Gemeentebelangen Noardeast Fryslân een motie vreemd aan de agenda ingediend welke betrekking heeft op het gebruik van lachgas en de daaraan verbonden gevaren voor de gezondheid en het brein. We maken ons ernstig zorgen hierover, reden om het college te verzoeken te werken aan een voorstel om op korte termijn het gebruik van lachgas in onze gemeente te verbieden. De motie werd met algemene stemmen aangenomen!

Lees verder

Amendement van GBNF m.b.t. het onderhoud van kapitaalgoederen als bijv. wegen aangenomen

22 jun 2021

In de raadsvergadering van 10 juni jl stond het kapitaalgoederenbeheer op de agenda. Hierbij werd gesproken over het onderhoudsniveau van o.a. wegen, groen, kustwerken, straatverlichting e.d. Gezien de niet zo florissante financiële situatie heeft het college voorgesteld dit alles op een laag niveau te onderhouden want dat is het goedkoopste. Dit was echter niet hetgeen onze partij verstandig vond, een laag onderhoudsniveau is op termijn vaak duurder. Daarnaast heeft ook de bevolking duidelijk aangegeven dat het niveau minimaal basis dient te zijn, het woongenot van onze burgers en duurzaamheid staat bij onze partij hoog in het vaandel. Met het amendement streven wij naar een onderhoudsniveau van minimaal basis. Dat veel partijen, behalve de PvdA het met ons eens was bleek uit het feit dat ons amendement met grote meerderheid is aangenomen. Een prima resultaat!

Lees verder

ALV van GBNF door Corona wederom uitgesteld

29 aug 2020

Geachte leden.

Het Coronavirus heerst nog steeds rond. Zoals u in de media heeft kunnen lezen waren er in onze gemeente, met name Dokkum en omgeving veel besmettingen. Volgens de virologen en andere wetenschappers, moet het ergste nog komen. Wij hopen van niet.
 

Lees verder

Stikstof en PFAS, beleid of paniekvoetbal?

31 okt 2019

Het huidige beleid van de overheid ten aanzien van stikstof en PFAS maakt ons zorgen. Er moeten grote offers gebracht worden door de boeren, de bouw zit op slot en toeleveringsbedrijven krijgen ook te maken met een stilstaande trein. In onze regio Noardeast Fryslân heeft dit directe grote gevolgen en daar zitten we niet op te wachten. Immers, het herstel van de economie begon hier later dan in de randstad en wordt nu alweer bedreigd door aangekondigde maatregelen vanuit politiek Den Haag.

Lees verder

Geef uw mening over waar onze nieuwe burgemeester aan moet voldoen!

12 mei 2019

De procedure om een nieuwe burgemeester aan te trekken voor onze gemeente Noardeast-Fryslân is gestart.
Elke inwoner kan zijn/ haar gedachten en wensen kenbaar maken.

Waar moet de nieuwe burgemeester van onze gemeente aan voldoen?
Daar mag u over meedenken! Laat van u horen over welke kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen de nieuwe burgemeester voor de Gemeente Noardeast-Fryslân dient te beschikken.
Hierbij een oproep van de fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan de leden om actief te participeren in dit proces. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom om reacties in te sturen. Die kunnen naar het e-mailadres plbraaksma@hotmail.com.

Lees verder

Gemeenteraad Noardeast-Fryslân buigt zich over 'Gaswinning in Noardeast-Fryslân'

19 feb 2019

Donderdagavond, 14 februari 2019, heeft tijdens een uitgebreide zitting van de gemeenteraad het verhaal ‘gaswinning’ de revue gepasseerd.

De plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning in
Noardeast-Fryslân verder uit te breiden zorgt voor ongerustheid bij de inwoners.

Drie insprekers spraken tijdens deze bijeenkomst hun zorgen uit. Het college had stukken voorbereid waarin deze zorgen worden gedeeld en ondersteuning tijdens dit proces is
toegezegd. Wethouder Hanemaaijer heeft overleg met diverse groeperingen die actief betrokken zijn bij deze kwestie.

Alle fracties (behalve die van ELP-NEF) hebben een motie van het CU & CDA onderschreven waarin tegen verdere gaswinning stelling wordt genomen en ondersteuning in het
proces wordt toegezegd. Grote vraagtekens worden geplaatst bij de knelpunten: bodemdaling, effecten stijging zeespiegel in verhouding met bodemdaling, de grote hoeveelheden
chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt omdat ongeveer een derde hiervan in de grond achterblijft enz.enz.

Pieter L. Braaksma heeft het partijstandpunt van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân nogmaals duidelijk gemaakt.

De Gemeente is niet het bevoegde orgaan om over gaswinning te beslissen maar zal er
alles aan doen om in gesprek te blijven met betrokken partijen en ervoor te zorgen dat goede afspraken worden gemaakt en (mogelijk) negatieve gevolgen van gaswinning gecompenseerd worden.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân gaat met PBF ook provinciaal!

6 feb 2019

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan”.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân? Jazeker! Zij hebben zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Fryslân verenigd in Provinciaal Belang Fryslân.

Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis. Onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.
 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân levert voor de Statenverkiezingen drie kandidaten: de nummer 5 Pieter Braaksma uit Oostrum, de nummer 15 Janny van Midlum uit Wierum en op plaats 19 Taeke Visser uit Moddergat. Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners: “Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd”, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde. Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.

Buising: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging”. En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!"

Lees verder

Pieter L. Braaksma in eerste raadsvergadering (17 01) gekozen tot waarnemend burgemeester

18 jan 2019

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân plaatsgevonden. Naast het vaststellen van een groot aantal verordeningen
moesten ook diverse vacatures door raadsleden worden ingevuld.
Pieter Braaksma is unaniem gekozen tot plaatsvervangend burgemeester......
een mooi resultaat en bevestiging van zijn capaciteiten!
Hiernaast mogen wij meewerken in de audit-en werkgeverscommissie,
wederom gekozen door de raad. Tijdens de begroting heeft Gemeentebelangen
Noardeast-Fryslan diverse partijstandpunten zoals BUIG uitkering,
NEF, jeugd en cultuur, dorpshuizen en natuurlijk Holwerd aan Zee
onder de aandacht gebracht.
Wij zijn ons bewust van onze rol in de raad en gaan vol goede moed
kritisch, positief en goed onderbouwend een nieuwe raadsperiode in! 

Lees verder

Installatie van de nieuwe raadsleden der gemeente Noardeast-Fryslân op 2 januari 2019

4 jan 2019

Op 2 januari heeft de installatie van de nieuwe raad van Noardeast-Fryslân  plaatsgevonden.

Onder grote publieke belangstelling zijn 29 raadsleden en vervolgens de 5 voorgedragen wethouders geïnstalleerd.

De fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is met 2 zetels vertegenwoordigd in de nieuwe raad, Pieter Braaksma zal de rol als fractievoorzitter vervullen en zodoende ook plaatsnemen in het presidium.

Pieter heeft kort en concreet de punten benoemd die tijdens de coalitievorming voor vraagtekens binnen onze partij hebben gezorgd zoals het windmolen-beleid  van de FNP, de bijgestelde winkelopeningstijden CU, het duidelijke standpunt van S!N in Ternaard aangaande gaswinning enz.

Op 17 januari is de eerste officiële raadsbijeenkomst, de verdeling van diverse vacatures in commissies zal worden ingevuld zoals agendacommissie, werkgeverscommissie, auditcommissie en plaatsvervangend burgemeesterschap.

Lees verder

Aandacht voor het gebouw van de reddingsboot L.A. Buma Moddergat

4 jan 2019


 

Geacht college,


Graag vragen wij aandacht voor de situatie rond  het gebouw van de reddingsboot in Moddergat.
In 2009 is er waarschijnlijk per ongeluk een woonbestemming op dit perceel gevestigd. Hierdoor is de waarde van dit perceel enorm toegenomen.
Helaas is het bestuur van het museum er met de eigenaar niet uitgekomen, het is aan derden verkocht.
Wij doen een beroep op het college om uit deze impasse te komen zodat het voor de oorspronkelijke bedoeling behouden kan worden.
De L.A.Buma moet weer gestald worden waar deze reddingboot thuis hoort.
Ons cultureel erfgoed moet behouden worden en toegankelijk zijn voor de toerist.
Wij gaan ervan uit dat u zich hiervoor in gaat zetten!

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

Hoogachtend,

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Pieter L. Braaksma
Barbara Wijbenga

Lees verder

Stand van zaken formatie nieuwe coalitie gemeente Noardeast-Fryslân

19 dec 2018

Op maandag 17 december is door informateur Theo Joosten tijdens een plenaire bijeenkomst bekend gemaakt
dat een aantal partijen in aanmerking komen voor de brede coalitievorming binnen onze nieuwe gemeente.

Theo Joosten stelt voor om met CDA, FNP, SiN, CU en VVD een coalitie te vormen.
De onderhandelingen met deze 5 partijen zijn dinsdag gestart en de partijen streven
ernaar nog voor de Kerst een wethouders-ploeg te presenteren.

Jammer genoeg is onze partij niet meer betrokken bij deze onderhandelingen.
De keuze is niet op ons gevallen om deel te nemen aan de coalitie.

De raadsleden Pieter Braaksma en Barbara Wijbenga worden op woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zal vanuit de oppositiezijde haar  politieke ideeën onder de aandacht moeten brengen.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun in de verkiezingstijd!

Lees verder

Verslag bustour Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door Ferwerderadiel op 17 11

19 nov 2018

Zaterdag, 17 november was de laatste campagne reisdag met onze Oldtimerbus, deze keer door de Gemeente Ferwerderadiel. 
Voorafgaande een mooi gesprek met het bestuur van de Stichting Hegebeintum, de toekomst en plannen voor de hoogste terp van Europa zijn toegelicht. 
Wij hebben de wandeltocht "geef ons de klaai terug" uitgezwaaid, een uitstekend initiatief vanuit het dorp Blije. 
Via Reitsum richting Burdaard, via Wanswert richting Marrum. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan het Heephuis en zijn nieuwe eigenaren, prachtige plannen voor een verbouwing onder behoud van het monumentale pand. 
Van Marrum naar Hallum, in Ferwert met de oude bus langs Foswert en afsluitend een mooi en voorbeeldig coöperatie-verhaal in de plaatselijke kroeg met een stuk denkwerk voor toekomstig jeugdbeleid. 
Een mooie laatste campagnedag waarbij ook Sinterklaas en de zwarte Pieten op onze weg kwamen! Op naar woensdag 21 november, op naar de stembus!

Lees verder