Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente.

Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

Het bestuur en de raadsleden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân wensen u een goed en mooi jaar in goede gezondheid toe.

Op 17 januari is de eerste echte raadsvergadering van de ontstane gemeente Noardeast-Fryslân.

Op dinsdag 9 april is de eerste besloten Algemene Ledenbijeenkomst van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Toegang alleen op uitnodiging.

Het laatste nieuws

Installatie van de nieuwe raadsleden der gemeente Noardeast-Fryslân op 2 januari 2019

4 januari  —

Op 2 januari heeft de installatie van de nieuwe raad van Noardeast-Fryslân  plaatsgevonden.

Onder grote publieke belangstelling zijn 29 raadsleden en vervolgens de 5 voorgedragen wethouders geïnstalleerd.

De fractie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is met 2 zetels vertegenwoordigd in de nieuwe raad, Pieter Braaksma zal de rol als fractievoorzitter vervullen en zodoende ook plaatsnemen in het presidium.

Pieter heeft kort en concreet de punten benoemd die tijdens de coalitievorming voor vraagtekens binnen onze partij hebben gezorgd zoals het windmolen-beleid  van de FNP, de bijgestelde winkelopeningstijden CU, het duidelijke standpunt van S!N in Ternaard aangaande gaswinning enz.

Op 17 januari is de eerste officiële raadsbijeenkomst, de verdeling van diverse vacatures in commissies zal worden ingevuld zoals agendacommissie, werkgeverscommissie, auditcommissie en plaatsvervangend burgemeesterschap.

Lees verder

Aandacht voor het gebouw van de reddingsboot L.A. Buma Moddergat

4 januari  —


 

Geacht college,


Graag vragen wij aandacht voor de situatie rond  het gebouw van de reddingsboot in Moddergat.
In 2009 is er waarschijnlijk per ongeluk een woonbestemming op dit perceel gevestigd. Hierdoor is de waarde van dit perceel enorm toegenomen.
Helaas is het bestuur van het museum er met de eigenaar niet uitgekomen, het is aan derden verkocht.
Wij doen een beroep op het college om uit deze impasse te komen zodat het voor de oorspronkelijke bedoeling behouden kan worden.
De L.A.Buma moet weer gestald worden waar deze reddingboot thuis hoort.
Ons cultureel erfgoed moet behouden worden en toegankelijk zijn voor de toerist.
Wij gaan ervan uit dat u zich hiervoor in gaat zetten!

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij,

Hoogachtend,

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Pieter L. Braaksma
Barbara Wijbenga

Lees verder

Stand van zaken formatie nieuwe coalitie gemeente Noardeast-Fryslân

19 december  —

Op maandag 17 december is door informateur Theo Joosten tijdens een plenaire bijeenkomst bekend gemaakt
dat een aantal partijen in aanmerking komen voor de brede coalitievorming binnen onze nieuwe gemeente.

Theo Joosten stelt voor om met CDA, FNP, SiN, CU en VVD een coalitie te vormen.
De onderhandelingen met deze 5 partijen zijn dinsdag gestart en de partijen streven
ernaar nog voor de Kerst een wethouders-ploeg te presenteren.

Jammer genoeg is onze partij niet meer betrokken bij deze onderhandelingen.
De keuze is niet op ons gevallen om deel te nemen aan de coalitie.

De raadsleden Pieter Braaksma en Barbara Wijbenga worden op woensdag 2 januari 2019 geïnstalleerd.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zal vanuit de oppositiezijde haar  politieke ideeën onder de aandacht moeten brengen.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun in de verkiezingstijd!

Lees verder

Verslag bustour Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door Ferwerderadiel op 17 11

19 november  —

Zaterdag, 17 november was de laatste campagne reisdag met onze Oldtimerbus, deze keer door de Gemeente Ferwerderadiel. 
Voorafgaande een mooi gesprek met het bestuur van de Stichting Hegebeintum, de toekomst en plannen voor de hoogste terp van Europa zijn toegelicht. 
Wij hebben de wandeltocht "geef ons de klaai terug" uitgezwaaid, een uitstekend initiatief vanuit het dorp Blije. 
Via Reitsum richting Burdaard, via Wanswert richting Marrum. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan het Heephuis en zijn nieuwe eigenaren, prachtige plannen voor een verbouwing onder behoud van het monumentale pand. 
Van Marrum naar Hallum, in Ferwert met de oude bus langs Foswert en afsluitend een mooi en voorbeeldig coöperatie-verhaal in de plaatselijke kroeg met een stuk denkwerk voor toekomstig jeugdbeleid. 
Een mooie laatste campagnedag waarbij ook Sinterklaas en de zwarte Pieten op onze weg kwamen! Op naar woensdag 21 november, op naar de stembus!

Lees verder