Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

Het laatste nieuws

Barbara Wijbenga, raadslid voor Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân neemt afscheid van de gemeentelijke politiek

27 november  —

Na 24 jaar actief politiek bezig geweest te zijn gaat Barbara Wijbenga-Kleinschmidt in maart 2022 afscheid nemen van de gemeentepolitiek.

In 1998 heeft Barbara zich aangesloten bij de nieuw opgerichte partij Gemeentebelangen Ferwerderadeel, zo kwam ze vanuit dorpsbelang rechtstreeks de politieke wereld in!

Na een periode van 4 jaar als raadslid werd zij in 2002 wethouder in deze gemeente en later weer raadslid. Bij de samenvoeging van Algemeen Belang Dongeradeel en Gemeentebelangen Ferwerderadeel werd zij opnieuw gekozen in de raad en wel in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Lees verder

GBNF timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Bonifatiuskerk te Dokkum!

28 september  —

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân timmert zaterdag 25 september om 15.00 uur stellingen aan de deur van de Rooms Katholieke Kerk aan de Bargemerk te Dokkum!

Er is in de gemeente een discussie gaande over de plek voor de nieuwe raadszaal. Het college heeft een aantal voorstellen gedaan waarover donderdag 30 september besloten moet worden. Er liggen voorstellen van verbouwingen in het huidige gebouw waar een behoorlijk prijskaartje aan hangt.

Gemeentebelangen staat bekend om haar creativiteit en heeft andere ideeën waar intussen al veel draagvlak voor bestaat.

De Rooms Katholieke kerk kan uitstekend de nieuwe raadszaal herbergen, ook een werkcafé kan hierin gevestigd worden. De pastorietuin blijft in dit plan behouden. Het wordt een multifunctioneel centrum, welke tevens ingezet kan worden voor lezingen, raadsvergaderingen, exposities en kan fungeren als ontmoetingscentrum voor onze inwoners.

Daarnaast wordt deze raadszaal uniek in Nederland, en een prima invulling voor leegkomende kerkgebouwen. Het behoud van een historisch gebouw in het centrum van de stad blijft dan behouden.

Lees verder

De stellingen van GBNF op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum!

28 september  —

Vestig de nieuwe raadszaal in deze kerk!

  • Er is door de gemeente breed onderzoek gedaan naar de huisvesting van de raadszaal, waarbij vooral praktisch is gekeken vanuit het nu, wat is het meest praktisch en de goedkoopste oplossing.
  • Wij komen met een oplossing die haalbaar betaalbaar en historisch is. We besparen € 700.000 euro’s, besparen fors op de CO2 uitstoot, versterken de aantrekkingskracht van de binnenstad van Dokkum en de band met Fulda en Crediton.
     
  • De waarde van het kerkgebouw is getaxeerd op 500.000 euro, deze wordt nu overgedragen voor 1 euro.
  • Pastorie gaat in zijn geheel ook naar de gemeente en/of naar een nieuw op te richten stichting, overdrachtssom moet nog bepaald worden.
  • Geen nieuwbouw bij de kerk, maar pastorie en kerk optimaal gebruiken. Voldoet aan alle gestelde eisen.
Lees verder