Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente.

Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

Het laatste nieuws

Gemeenteraad Noardeast-Fryslân buigt zich over 'Gaswinning in Noardeast-Fryslân'

19 februari  —

Donderdagavond, 14 februari 2019, heeft tijdens een uitgebreide zitting van de gemeenteraad het verhaal ‘gaswinning’ de revue gepasseerd.

De plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning in
Noardeast-Fryslân verder uit te breiden zorgt voor ongerustheid bij de inwoners.

Drie insprekers spraken tijdens deze bijeenkomst hun zorgen uit. Het college had stukken voorbereid waarin deze zorgen worden gedeeld en ondersteuning tijdens dit proces is
toegezegd. Wethouder Hanemaaijer heeft overleg met diverse groeperingen die actief betrokken zijn bij deze kwestie.

Alle fracties (behalve die van ELP-NEF) hebben een motie van het CU & CDA onderschreven waarin tegen verdere gaswinning stelling wordt genomen en ondersteuning in het
proces wordt toegezegd. Grote vraagtekens worden geplaatst bij de knelpunten: bodemdaling, effecten stijging zeespiegel in verhouding met bodemdaling, de grote hoeveelheden
chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt omdat ongeveer een derde hiervan in de grond achterblijft enz.enz.

Pieter L. Braaksma heeft het partijstandpunt van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân nogmaals duidelijk gemaakt.

De Gemeente is niet het bevoegde orgaan om over gaswinning te beslissen maar zal er
alles aan doen om in gesprek te blijven met betrokken partijen en ervoor te zorgen dat goede afspraken worden gemaakt en (mogelijk) negatieve gevolgen van gaswinning gecompenseerd worden.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân gaat met PBF ook provinciaal!

6 februari  —

Lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân Rinus Buising: “De stoelen op het Provinciehuis worden momenteel hoofdzakelijk bekleed door de landelijke of provinciale politieke partijen. Hierdoor wordt er te weinig geluisterd naar de inwoners van onze provincie. En als er wél wordt geluisterd, dan wordt dit vaak voor kennisgeving aangenomen en wordt er te weinig of niets mee gedaan. Bij Provinciaal Belang Fryslân komt de inbreng uitsluitend van de (leden van de) lokale partijen en weet men dus zeker dat er met hun inbreng iets wordt gedaan”.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân maakt zich op voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019. Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân? Jazeker! Zij hebben zich, net als 13 andere onafhankelijke, lokale partijen in Fryslân verenigd in Provinciaal Belang Fryslân.

Alleen op deze manier kan ook de lokale politiek zich laten horen op het Provinciehuis. Onder het motto: maak van lokalen ook provincialen.
 

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân levert voor de Statenverkiezingen drie kandidaten: de nummer 5 Pieter Braaksma uit Oostrum, de nummer 15 Janny van Midlum uit Wierum en op plaats 19 Taeke Visser uit Moddergat. Aan de veel gehoorde opmerkingen van de inwoners: “Wij hoeven niet te stemmen want er wordt toch niet naar ons geluisterd”, komt vanaf 20 maart dan ook eindelijk een einde. Vanaf die datum wordt er wél geluisterd naar en gehandeld voor de inwoners.

Buising: “Wij zien de achteruitgang van het aantal inwoners dan ook niet als een onoverkomelijk probleem, maar als een uitdaging”. En die uitdaging gaan we graag aan! We moeten ervoor zorgen dat er ook voldoende nieuwbouw in de kleine(re) dorpen wordt gepleegd. Bewoners in die kleinere kernen zijn de basis voor een gezonde lokale economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet alleen het woonplezier, maar ook onder meer bushaltes, winkels, pinautomaten, huisartsen en scholen. Dit moet anders en dit kán ook anders!"

Lees verder

Pieter L. Braaksma in eerste raadsvergadering (17 01) gekozen tot waarnemend burgemeester

18 januari  —

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân plaatsgevonden. Naast het vaststellen van een groot aantal verordeningen
moesten ook diverse vacatures door raadsleden worden ingevuld.
Pieter Braaksma is unaniem gekozen tot plaatsvervangend burgemeester......
een mooi resultaat en bevestiging van zijn capaciteiten!
Hiernaast mogen wij meewerken in de audit-en werkgeverscommissie,
wederom gekozen door de raad. Tijdens de begroting heeft Gemeentebelangen
Noardeast-Fryslan diverse partijstandpunten zoals BUIG uitkering,
NEF, jeugd en cultuur, dorpshuizen en natuurlijk Holwerd aan Zee
onder de aandacht gebracht.
Wij zijn ons bewust van onze rol in de raad en gaan vol goede moed
kritisch, positief en goed onderbouwend een nieuwe raadsperiode in! 

Lees verder