Waarom? Daarom!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, ontstaan uit de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF),
dit ondersteunt door sympathisanten uit Kollumerland c.a. De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger
geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente.

Om uw belang goed te kunnen vertegenwoordigen hebben wij uw inbreng, steun en stem nodig.
Met een stevige vertegenwoordiging in de raad is uw stem bij ons veilig gesteld.

Agenda:

NOVEMBER:

- Hierbij willen wij uw hartelijk danken voor het uitbrengen van uw stem en voor uw stem op ons in het bijzonder. Wij stellen uw vertrouwen op prijs en zullen dat met onze twee zetels in de nieuwe raad gestand doen.

Het laatste nieuws

Verslag bustour Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door Ferwerderadiel op 17 11

19 november  —

Zaterdag, 17 november was de laatste campagne reisdag met onze Oldtimerbus, deze keer door de Gemeente Ferwerderadiel. 
Voorafgaande een mooi gesprek met het bestuur van de Stichting Hegebeintum, de toekomst en plannen voor de hoogste terp van Europa zijn toegelicht. 
Wij hebben de wandeltocht "geef ons de klaai terug" uitgezwaaid, een uitstekend initiatief vanuit het dorp Blije. 
Via Reitsum richting Burdaard, via Wanswert richting Marrum. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan het Heephuis en zijn nieuwe eigenaren, prachtige plannen voor een verbouwing onder behoud van het monumentale pand. 
Van Marrum naar Hallum, in Ferwert met de oude bus langs Foswert en afsluitend een mooi en voorbeeldig coöperatie-verhaal in de plaatselijke kroeg met een stuk denkwerk voor toekomstig jeugdbeleid. 
Een mooie laatste campagnedag waarbij ook Sinterklaas en de zwarte Pieten op onze weg kwamen! Op naar woensdag 21 november, op naar de stembus!

Lees verder

Magazine van RTVNOF niet bezorgd in Ferwerderadiel, zo kunt u het toch lezen!

19 november  —

DOKKUM - Het RTV NOF Magazine dat vorige week bij meer dan 30.000 adressen in Noordoost Fryslân in de brievenbus ligt is nu ook digitaal te bekijken. In dit magazine komen de gemeenteraadsverkiezingen in Noardeast Fryslân ruim aan bod. Ook staan er veel interviews in het magazine met vrouwelijke ondernemers uit onze regio.

Daarnaast staan er interviews in met oud-vrijwilligers en een gesprekken met inwoners van nu nog de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Met de woordzoeker zijn deze keer weer prijzen te winnen. Geen blad ontvangen? Maar u bent wel benieuwd naar het magazine? Bekijk het dan hier.

Heeft u op- of aanmerkingen laat het de makers weten via: magazine@rtvnof.nl

 


© Foto's: RTV NOF

Bron bericht: www.rtvnof.nl

Lees verder

MIS HET NIET! Zaterdag 17 november bustour GBNF door Ferwerderadiel

16 november  —

Zaterdag 17 november rijdt de gele Zwitserse bus met de kandidaten en leden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door de mooie gemeente Ferwerderadiel. De tour start om 12.30 in Hegebeintum en de route gaat vanaf Hegebeintum via Burdaard, Marrum, Hallum en Ferwert.
Ziet u de bus en wilt u een praatje maken Of een folder, een pen en/ of een tas van ons.
Houd ons aan en wij gaan in gesprek met u.

Wij wensen de wandelaars van de cultuurroute Blija veel plezier en mooi weer toe.

Lees verder

ABD stelt College vragen over Dockinga College, reorganisatie en geplande nieuwbouw in Ferwert

15 november  —

ABD heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend voor behandeling in de gemeenteraad:

Was het college op de hoogte van de problematiek rondom het Dockinga College?
Zo ja, sinds wanneer?

Voor de dependance Ferwert staat nieuwbouw gepland.
Hoe komt het hiermee en is hier al mee gestart?

Wanneer is er definitieve duidelijkheid voor een ieder die hierbij is betrokken?
Te denken valt aan ouders, leerlingen, docenten, gemeente en anderen.

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân?

Namens de fractie van ABD/ Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Jannie van Midlum, fractievoorzitter.

Lees verder