Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

Het laatste nieuws

Overhandiging en presentatie eerste exemplaar Verkiezingsprogramma GBNF aan Hans Groeneweg!

16 januari  —

Gemeente Belangen Noardeast-Fryslân heeft op zaterdag 15 januari het verkiezingsprogramma openbaar gemaakt en het eerste exemplaar overhandigt aan Hans Groeneweg,
directeur van Museum Dokkum en Museum 't Fiskershûske.

Pieter Braaksma overhandigde het verkiezingsprogramma en Lenie Lap gaf de bijbehorende bloemen.
In het programma hebben we onder andere zaken aandacht voor de musea in onze gemeente.
Gemeentebelangen is trots op onze cultuur en historie.

Nieuwsgierig naar ons complete programma?

Verkiezingsprogramma GBNF

Eventueel even terugbladeren naar het begin van het document.

Klik op lees verder voor nog meer foto's.

Lees verder

Terugblik 2018 - 2022 door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid GBNF

15 januari  —

Terugblik 2018-2022

door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân (GBNF)In de afgelopen raadsperiode hebben voor de fractie een aantal
belangrijke punten op de agenda gestaan. Met hart en ziel
hebben wij ons daarvoor ingezet, in vogelvlucht zijn dit onder andere:
Ontwikkelingen rond het Harddraverspark, visiedocument toerisme en recreatie,harmonisatiebeleid van gemeentelijke sportvelden, realisatie Bruisend Hart Hallum, dorpen &wijkenfonds, huisvesting ambtelijke organisatie & onderzoek naar nieuwe raadszaal, verkoopschool Reitsum, status Regenbooggemeente, lachgasverbod, realisatie dorpshuis Warfstermolen.
Moties / amendementen:
Wij hebben moties ingediend, mede ingediend of gesteund. In deze raadsperiode waren het
471 moties waarover gestemd moest worden, wij hebben ruim 80% hiervan positief beoordeeld.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is er voor elkaar! Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst!

15 januari  —

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân luistert naar wat u belangrijk vindt in onze gemeente. Wij denken in kansen en mogelijkheden.
Wij zijn een lokale onafhankelijke partij en staan los van de landelijke partijen. Daardoor kunnen wij onafhankelijk uw stem
laten horen in de raadszaal. Wij houden van een no-nonsense aanpak met jarenlange ervaring en stropen graag de mouwen op.
Wij gaan in gesprek met de inwoners van Noardeast-Fryslân om te kijken wat er beter kan. Wij willen de inwoners meer directe
invloed geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar zeker ook om u daarna te
betrekken bij zaken die voor u belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen uitoefenen.
Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons weten! Door uw inbreng weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen.
Wilt u weten waar wij voor staan?
U leest erover in het verkiezingsprogramma, waarin wij onze plannen voor de komende vier jaren uiteen zetten.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân steekt lokale ondernemers een hart onder de riem

11 januari  —

Wat speelt er in onze regio?
Afgelopen zaterdag stonden (fractie)leden van GBNF bij enkele ondernemers op de stoep, om ze in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken met een bloemetje.

Theo Kingma ontving een bloemetje van Adol Braaksma in de 'Halve Maan' te Dokkum. Het is algemeen bekend dat het zware tijden zijn voor de horeca.

Kapsalon 'Ut & Thús' uit Hallum ontving een bloemetje van Jannie van Midlum. Ook in deze branche maken ondernemers moeilijke tijden door.

Pieter L. Braaksma gaf het bloemetje aan Pluimveebedrijf Jukema en de familie Wiersma te Blija. Daar werden deze week ruim 200.000 kuikens geruimd.

Een grote klap voor deze geweldige ondernemers.

Klik op 'lees verder' voor de foto van het bezoek van Jannie van Midlum aan kapsalon 'Ut & Thús'.

Lees verder