Internationale belangstelling
voor ingediende motie
van Algemeen Belang
Dongeradeel

Moddergat Vorige week mochten Jannie van
Midlum, Taeke Visser en Pieter L. Braaksma
namens ABD/Gemeentebelangen Noardeast-
Fryslân bijzondere gasten ontvangen op de dijk
bij Moddergat.

Dit naar aanleiding van een door Algemeen Belang Dongeradeel (mei 2018)
ingediende en met ruime meerderheid aangenomen motie.
De motie pleitte voor bijzondere rechten voor UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee.

Laura Burgers, jurist, schrijver en werkzaam bij de Universiteit Amsterdam kwam samen met Jean Chamel,
een antropoloog uit Genève en werkzaam bij het Natuurhistorisch museum in Parijs, naar het hoge noorden.

Het werd een interessante, leerzame en enthousiaste avond voor zowel de gasten als voor ABD/
Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Ze waren het eens dat de ramp van de MSC ZOE
aantoont dat het unieke Waddengebied kwetsbaar is en daarom een aparte en speciale status verdient.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zal daarom binnenkort met een nieuwe motie komen.