Waarom? Daarom!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, ontstaan uit de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF),
dit ondersteunt door sympathisanten uit Kollumerland c.a. De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger
geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente.

Om uw belang goed te kunnen vertegenwoordigen hebben wij uw inbreng, steun en stem nodig.
Met een stevige vertegenwoordiging in de raad is uw stem bij ons veilig gesteld.

Agenda:

NOVEMBER:

- Maandag 19 november om 20.00 uur, slotdebat verkiezingen Noardeast-Fryslân in de IJsherberg te Dokkum
- Woensdag 21 november 2018: Gemeenteraadverkiezing. Stemmen, GAAT U VOORAL STEMMEN EN DAN OP DE PARTIJ VAN UW KEUZE! LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN!

Het laatste nieuws

MIS HET NIET! Zaterdag 17 november bustour GBNF door Ferwerderadiel

16 november  —

Zaterdag 17 november rijdt de gele Zwitserse bus met de kandidaten en leden van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân door de mooie gemeente Ferwerderadiel. De tour start om 12.30 in Hegebeintum en de route gaat vanaf Hegebeintum via Burdaard, Marrum, Hallum en Ferwert.
Ziet u de bus en wilt u een praatje maken Of een folder, een pen en/ of een tas van ons.
Houd ons aan en wij gaan in gesprek met u.

Wij wensen de wandelaars van de cultuurroute Blija veel plezier en mooi weer toe.

Lees verder

ABD stelt College vragen over Dockinga College, reorganisatie en geplande nieuwbouw in Ferwert

15 november  —

ABD heeft de volgende schriftelijke vragen ingediend voor behandeling in de gemeenteraad:

Was het college op de hoogte van de problematiek rondom het Dockinga College?
Zo ja, sinds wanneer?

Voor de dependance Ferwert staat nieuwbouw gepland.
Hoe komt het hiermee en is hier al mee gestart?

Wanneer is er definitieve duidelijkheid voor een ieder die hierbij is betrokken?
Te denken valt aan ouders, leerlingen, docenten, gemeente en anderen.

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân?

Namens de fractie van ABD/ Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
Jannie van Midlum, fractievoorzitter.

Lees verder

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslan on tour in Kollumerland c.a.

12 november  —

Zaterdag 10 november stapten de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing opnieuw in de bus voor een tour door de gemeente Kollumerland c.a. Met een flinke groep werd koers gezet naar alle hoeken van het Kollumerlandse gebied. Op vele plaatsen werd er geflyerd en her en der een praatje gemaakt. De mooie oude bus tovert bij vele toeschouwers een brede glimlach te voorschijn en wij hopen dan ook dat wij een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.

Ook werd er een bezoek gebracht aan het Lichtpunt in Kollumerzwaag waar ons een hartelijk onthaal wachtte. Na een kort gesprek met leiding, bewoners en vrijwilligers kregen wij nog een korte rondleiding door dit mooie opvangcentrum en vertrokken wij weer naar ons eind- en tevens startpunt in Kollum.

Foto' s van deze tour volgen nog.

Lees verder

Verkiezingsdebat bij de stichting J.P. van der Bent te Dokkum

8 november  —

Gisteravond , woensdag 7 november waren we te gast bij de J.P. van der Bent Stichting in Dokkum. Men had daar spontaan de politieke partijen welke meedoen aan de verkiezingen uitgenodigd om eens kennis te maken met de cliënten en het werk van de stichting. Ook wilde men weten wat de politici voor hen kunnen betekenen. Bijna alle partijen hadden aan deze oproep gehoor gegeven.
 

In een ongedwongen en leuke sfeer werd er een kort voorstelrondje gedaan en kon een ieder vertellen wat zij kunnen en willen doen voor de cliënten. Ook kwamen er een aantal behoorlijke knelpunten aan de orde waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. De positie van mensen met een verstandelijke beperkingen is behoorlijk verslechterd op zowel inkomens- als arbeidsgebied. Dat is zeer triest te noemen en zou eigenlijk niet mogen voorkomen in een welvarend land als het onze! Echter, de politici moesten ook toegeven dat zij als gemeente hier weinig aan kunnen veranderen omdat het landelijk beleid is. Wel zullen zaken als de werkdruk bij NEF en het WMO vervoer worden doorgespeeld aan de betrokken wethouders.

Tot slot werden de aanwezigen nog getrakteerd op een voortreffelijke vocale bijdrage van één van de cliënten.

Lees verder