Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met een kundig en ervaren raadslid vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.
Tevens heeft Gemeentebelangen een door de wol geverfde wethouder in het college van B&W.
 

Het laatste nieuws

Eigen inwoners even succesvol als commercieel WOZ-bureau en vragen van fractie GBNF

28 april  —

Dokkum, 25 april 2023

Of je als inwoner zelf bezwaar tegen de WOZ-aanslag maakt of hiervoor een commercieel bureau inschakelt, maakt bij de gemeente Noardeast-Fryslân nauwelijks verschil. In beide gevallen maken inwoners evenveel kans op het honoreren van hun bezwaar. Inwoners schakelen ook steeds minder vaak zo’n commerciële partij in. Het college zocht dit op verzoek van de fractie Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uit. Die stelde hier begin maart schriftelijke raadsvragen over.

Lees verder

Bewoners Camphuysenstraat in Dokkum wel klaar met geluidsoverlast!

24 augustus  —

DOKKUM – Bewoners van de Dirck Raphaelsz. Camphuysenstraat in Dokkum zijn helemaal klaar met de hevige geluidsoverlast van de Rondweg-Noord. Door de herrie van het verkeer, dat sinds de komst van de Sintrale As flink is toegenomen, kunnen zij niet meer normaal in hun achtertuin zitten.

Al meer dan vijftig jaar wonen Gerrit en Hilly Dam in de Camphuysenstraat. “En altyd mei in soad wille”, aldus Gerrit. “Eartiids lei hjir it spoar achter. Dat is yn it ferline fuortrekke en doe is de nije dyk hjir kaam. Do hearst wol hoe drok it hjir achter hûs is. De grutte frachtweinen en trekkers komme hjir de hiele dei troch.”

De geluidsoverlast verergerde sinds de komst van de Sintrale As. Verkeer richting Holwerd bijvoorbeeld, wordt via de As over de Rondweg geleid. “Guon minsken út de strjitte binne sels ferhuze fanwegen it lûd”, vertelt Hilly. “Dy minsken hiene it krekt kocht en ha it hiele hûs sloopt en moai ferboud. En efkes letter stie it te keap, se giene fuort. Want se koene net bûtendoar sitte.”

Bron: RTVNOF.nl

Video: Bewoners Camphuysenstraat in Dokkum zijn helemaal klaar met geluidsoverlast - YouTube

Lees verder