Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân!

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is ontstaan door de fusie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF).
Deze fusie is het gevolg van de gemeentelijke herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. met als resultaat de gemeente Noardeast-Fryslân.
De partij staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het belang van u en uw gemeente. Om uw belang goed te kunnen behartigen hebben wij uw inbreng en steun nodig.
Met twee kundige en ervaren raadsleden vertegenwoordigen wij uw belangen in de gemeenteraad.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft tot nader bericht alle openbare bijeenkomsten tot een besloten bijeenkomst zonder publiek verklaard dan wel geannuleerd.Voor meer nieuws over de gevolgen van Covid-19(corona) voor onze gemeente, zie de website www.noardeast-fryslan.nl. 

Het laatste nieuws

ALV van GBNF door Corona wederom uitgesteld

29 augustus  —

Geachte leden.

Het Coronavirus heerst nog steeds rond. Zoals u in de media heeft kunnen lezen waren er in onze gemeente, met name Dokkum en omgeving veel besmettingen. Volgens de virologen en andere wetenschappers, moet het ergste nog komen. Wij hopen van niet.
 

Lees verder