Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat.
Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de
reductie van de CO2 uitstoot is ook voor onze gemeente een
opgave.

Voor de inwoners van de gemeente moet het duidelijker worden
wat de gemeentelijke klimaat-ambities zijn. Er moet een
duidelijke vertaalslag worden gemaakt naar de inwoners.
Door middel van campagnes, presentaties of andere
communicatiestrategieën kan dit worden bereikt. Een
klimaatburgemeester kan deze taak op zich kunnen nemen door
de verbindende factor tussen de gemeente en de inwoners te
zijn.

Het opwekken van kleinschalige energie en het recyclen van
materialen zijn een goede aanzet. Geen energie opwekken
waarbij de winsten alleen voor de beleggers zijn. Maatregelen
inzake duurzaamheid moeten betaalbaar zijn voor de inwoners.

Wij zijn tegen nieuwe gasboringen in onze gemeente.
Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, moeten er
waarborgen komen voor toekomstige schadegevallen en moet
de omgeving mee profiteren van de opbrengsten. Deze
opbrengsten kunnen in een fonds naar Noors model worden
ondergebracht.

SPEERPUNTEN:

- AANSTELLEN KLIMAATBURGEMEESTER

- GEEN GASBORINGEN!

- TERUGHOUDEND MET AANLEGGEN VAN ZONNEPARKEN OP LANDBOUWGROND

< Alle standpunten