Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Werk, bedrijvigheid, toerisme en recreatie

WERK, BEDRIJVIGHEID, RECREATIE & TOERISME

Bedrijven
We zijn grutsk op sociaal-werkbedrijf Dokwurk. Als een van de
grootste werkgevers van onze gemeente onmisbaar voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de juiste
begeleiding is er weer toekomst voor deze mensen en een
versterking voor onze bedrijven die juist om goede
arbeidskrachten zitten te springen.
De gemeente is actief betrokken bij de lokale ondernemers.
Daarbij ontplooit de gemeente initiatieven om bedrijven naar
onze gemeente te halen. Uitbreiding van geschikte kavels wordt
gefaciliteerd daar waar behoefte is.

Recreatie en toerisme
Er is een toename van recreatie en toerisme in de regio.
Door het voltooien van het Súd Ie project, het aanleggen van
extra fietspaden en het bevaarbaar maken van de opvaarten bij
de dorpen ontstaat er een extra mogelijkheid tot recreëren.

Fietsers
Wij willen de gemeente Noardeast-Fryslân fietsvriendelijker
maken. Het aanleggen van een fietspad langs de Ald Paesens
van Oosternijkerk naar Dokkum is een mooie toevoeging voor de
recreant. Ondernemers die hierop in willen spelen moeten hierbij
goede ondersteuning krijgen. De mogelijkheden vanuit o.a. het
Waddenfonds kunnen hierbij optimaal worden gebruikt.

We dragen het project Holwerd aan Zee een warm hart toe.
GBNF is een warm pleitbezorger van projecten vanuit de
Mienskip.

SPEERPUNTEN:

- UITBREIDING KAVELS BEDRIJFSTERREINEN

- VOLTOOIEN SÚD IE PROJECT

- OPVAARTEN BEVAARBAAR MAKEN

- AANLEG FIETSPAD ALD PEASENS

< Alle standpunten