Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Wonen en omgeving

Wonen & Omgeving

BOUW VOLDOENDE PASSENDE WONINGEN

De woonvoorraad past onvoldoende bij de mensen die in onze
gemeente willen wonen. Vooral starters hebben het moeilijk om
een woning te vinden. Door een tekort aan starterswoningen en
sociale huurwoningen verliezen we jong talent.
Diversiteit in betaalbare woningen voor jong en oud is belangrijk.
Dit bevordert de sociale cohesie en daarmee de veiligheid en
woonplezier.

Wij willen een startersregeling in het leven roepen ter
bevordering van het eigen woningbezit. In samenwerking met de
woningbouwcorporaties moeten er voldoende leeftijd bestendige
woningen beschikbaar zijn, zowel in de stad als op het
platteland. Er moet naar aard en schaal gebouwd worden.

Daarnaast worden leegstaande panden verbouwd tot
bijvoorbeeld woonappartementen zoals De Spiker in Ternaard.
Het toestaan van innovatieve woonconcepten kan hierbij worden
toegepast, zoals knarrenhof en tiny houses.

Woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning mogen
geen recreatievergunning meer krijgen.

SPEERPUNTEN:

- BETAALBARE WONINGEN VOOR JONG EN OUD

- STARTERSREGELING VOOR WONINGMARKT

- INNOVATIEVE WOONCONCEPTEN

< Alle standpunten