Standpunten Verkiezingen 2018

Wonen en omgeving

Het DOM-project dient uitgerold te worden over de gehele gemeente

Het DOM-project (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) dient uitgerold te worden over de gehele gemeente om zodoende de ‘rotte kiezen’ in een dorp op te kunnen knappen. Voor de binnenstad van Dokkum dient een SOM (Stadsontwikkelingsmaatschappij) definitief gestalte te krijgen.

Toewijzingsbeleid huurwoningen dient zodanig te zijn dat er geen achterstandswijken ontstaan.

Het toewijzingsbeleid van huurwoningen door de woningstichting dient zodanig te zijn dat er geen achterstandswijken ontstaan.

Voldoende leeftijdsbestendige woningen verspreid over stad én platteland

Er dienen - in samenwerking met de woningstichting - voldoende leeftijdsbestendige woningen verspreid over stad én platteland beschikbaar te zijn. Dorpen mogen niet op slot gezet worden, inwoners/starters hebben het recht op een betaalbare woning zodat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het toestaan van innovatieve nieuwbouw in dorpen is hierbij noodzakelijk.

< Alle standpunten