Standpunten Verkiezingen 2018

Inwoner en bestuur

De gemeente dient erop toe te zien dat de veiligheid op diverse gebieden gegarandeerd is

De gemeente dient erop toe te zien dat de veiligheid op diverse gebieden gegarandeerd is. Hierbij denken we o.a. aan verkeer, criminaliteit, privacy et cetera. De politie dient zichtbaar aanwezig te zijn.

Het aanstellen van een ambtenaar voor ondersteuning van burgers bij het doen van aanvragen

De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende rol in het faciliteren van eigen initiatieven door inwoners, ondernemers en anderen. De gemeente mag daarbij géén hindernis zijn. Directe ondersteuning door één ambtenaar is hierbij van grote waarde, zoals op het gebied van vergunningen e.d. Dit voorkomt veel frustratie en bespaart tijd en geld.

Dienstverlening moet dicht bij de burger beschikbaar te zijn

Dienstverlening moet dicht bij de burger beschikbaar te zijn (loketten); dit kan ook digitaal, echter het persoonlijk contact blijft belangrijk.

De afstand tussen burger en gemeente dient zo klein mogelijk en transparant te zijn

De afstand tussen burger en gemeente dient zo klein mogelijk en transparant te zijn. De burger moet actief betrokken worden bij zaken die hen direct aangaan. Burgers kunnen regelmatig worden uitgenodigd voor gesprekken met de raad. Daarnaast zal actief gezocht worden naar aanvullende democratische manieren om burgers te betrekken bij zaken die hen direct aangaan.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân staat als lokale politieke partij los van de landelijke partijen

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân staat als lokale politieke partij los van de landelijke partijen, is daarmee onafhankelijk en richt zich op uw gemeente. Een no-nonsenspartij die herkenbaar aanwezig is in onze gemeente.

< Alle standpunten