Eigen inwoners even succesvol als commercieel WOZ-bureau en vragen van fractie GBNF

28 april 2023

In 2022 waren ruim 900 inwoners het niet eens met de hoogte van hun WOZ-aanslag. Een derde daarvan schakelde hierbij een commerciële partij in om bezwaar te maken; tweederde van de inwoners regelde dit zelf. Van de bezwaarmakers uit beide groepen werd ongeveer 25% in het gelijk gesteld en werd de aanslag verlaagd. Commerciële partijen werden in 2022 fors minder vaak ingeschakeld dan in 2021, terwijl het aantal bezwaarschriften met ongeveer 10% steeg.

Nadere informatie bij Team Communicatie, tel. (0519) 29 87 52, e-mail: pers@noardeast-fryslan.nl

Jannie van Midlum-Huisman, fractielid van GBNF heeft de volgende vragen aan het college van B&W gesteld.


Vraag 1:          De WOZ-beschikkingen in onze gemeente worden sinds 2016 stelselmatig te laat verzonden naar de burgers. Hierover komen klachten binnen. Is het juist dat een briefschrijver geen reactie op zijn brief heeft ontvangen?

Vraag 2:          De Waarderingskamer heeft per brief aan de klager aangegeven dat de signalen zoals aangegeven worden herkent en heeft de Gemeente Noardeast- Fryslan onder verscherpt toezicht  gesteld. Is dat juist en wat betekent dat voor de Gemeente?

Vraag 3:          Het is al lange tijd bekend dat ingekomen brieven van burgers niet of te laat worden beantwoord. Hier zijn al vaker klachten over geweest en vragen over gesteld. Het invoeren van een nieuw systeem zou verbetering moeten brengen. Kunt u aangeven hoe het hiermee staat en hoe het kan dat burgers geen of heel laat een reactie krijgen.

<< Terug naar nieuws