Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de partij. Het huidige bestuur bestaat uit Marry Nagtegaal (voorzitter), Wiepkje Liemburg (penningmeester), Jannie van Midlum (secretaris), Adol Braaksma (algemeen bestuurslid) en Renze Kampen (algemeen bestuurslid).
Klik op de naam voor meer (contact)informatie.

Statuten en huishoudelijk reglement van politieke vereniging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân:

Deze kunt u aanvragen bij de secretaris, mevrouw J. van Midlum. Zie pagina 'Contact' of onderaan de pagina.