Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de partij. Het huidige bestuur bestaat uit Marry Nagtegaal (voorzitter), Wiepkje Liemburg (penningmeester), Adol Braaksma (secretaris) en Renze Kampen (algemeen bestuurslid).
Klik op de persoon waar u meer van wilt weten.

Statuten en huishoudelijk reglement van politieke vereniging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân:

Deze kunt u aanvragen bij de secretaris, de heer A. Braaksma. Zie pagina 'Contact' of onderaan de pagina.