Bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de partij. Het huidige bestuur bestaat uit Taeke Visser (voorzitter),
Foeke Visser (secretaris), Wiepkje Liemburg (penningmeester) en Renze Kampen (algemeen bestuurslid).
Klik op de naam voor meer (contact)informatie.

Statuten en huishoudelijk reglement van politieke vereniging Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân:

Deze kunt u aanvragen bij de secretaris, de heer F. Visser. Zie pagina 'Contact' of onderaan de pagina.