Jetse Ploeg, getrouwd, woon in Wierum en sinds maart 2019 gepensioneerd. Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven binnen het bankwezen in Nederland doorgebracht. Altijd al belangstelling voor de politiek gehad, zowel landelijk als ook plaatselijk. Omdat ik ook vele jaren de hele week van huis was heb ik nooit actief gemeentepolitiek bedreven. Totdat ik in 2016 lid werd van Algemeen Belang Dongeradeel en een plaats in de schaduwfractie mocht innemen. Na de fusie mij kandidaat gesteld voor het bestuur van de nieuwe partij Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Samen met mijn medebestuursleden wil ik mij inzetten voor een stabiele partij die in de nieuwe gemeente zijn onafhankelijke opstelling kan laten zien. Samen een keuze maken die in het voordeel is van zowel de gemeente als ook zijn inwoners. Met daarna als beloning een grotere fractie in de raad. 

<< Overzicht