Stand- en speerpunten Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Inwoner en bestuur

Hoe kunnen inwoners meedoen?

Onze partij wil inwoners het vertrouwen geven om meer te
bepalen wat er in hun wijk of dorp gebeurt, zoals het inrichten
van een jeugdhonk, snoei- en straat(herstel)werkzaamheden,
planontwikkeling wijk / dorp.
De dienstverlening aan de inwoner is makkelijk toegankelijk
(loketten); dit kan digitaal, maar persoonlijke contact blijft ook
belangrijk. Vragen dienen snel en adequaat afgehandeld
te worden.
De gemeente heeft een belangrijke voorwaardenscheppende
rol in het faciliteren van initiatieven van inwoners en
ondernemers. Directe ondersteuning door een ambtenaar als
vast aanspreekpunt is hierbij van grote waarde, voorkomt veel
frustratie en is tijd- en kostenbesparend.
De gemeente ziet erop toe dat de veiligheid op diverse
gebieden gegarandeerd is. Politie en (Jeugd-)BOA zijn zichtbaar
aanwezig en hebben korte lijnen in de uitvoering.

SPEERPUNTEN:

- TOEGANKELIJKHEID GEMEENTE

- INITIATIEVEN VAN INWONERS EN ONDERNEMERS STIMULEREN EN FACILITEREN

- VEILIGHEID: KORTE LIJNEN TUSSEN POLITIE EN (JEUGD)BOA

< Alle standpunten