Standpunten Verkiezingen 2018

Landbouw

Samen met landbouwsector inzetten voor innovatie en duurzaamheid

Kenmerkend voor onze gemeente is nog altijd de vrij grote landbouwsector. Zowel de veehouderijen als de akkerbouwbedrijven leveren een grote bijdrage aan onze regionale economie. Vaak betreffen het decennia oude familiebedrijven die hechten aan belangrijke waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en waardevol zijn voor de samenleving. In onze gemeente zijn veel inwoners dan ook direct of indirect betrokken bij het boerenbedrijf. Duurzaam beheer van natuur en groen speelt een steeds belangrijkere rol in Nederland en dus ook in onze regio. Samen met de landbouwsector in onze gemeente wil Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zich blijvend inzetten voor innovatie en duurzaamheid in deze sector. We streven dan ook naar een wethouder voor dorpen en landbouw!

< Alle standpunten