Het secretariaat van GBNF verzorgt de volgende taken:

  • het voeren van de administratie van GBNF, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen;
  • het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • het uitbrengen van het jaarverslag op de voorjaarsledenvergadering;
  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het verzendingen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van uitnodigingen voor GBNF activiteiten als bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen;
  • draagt zorg voor het archief.

Nieuwe leden kunnen zich via het secretariaat aanmelden voor het lidmaatschap.
Wijzigingen van uw telefoonnummer(s), e-mail- en/ of woonadres graag aan het secretariaat doorgegeven.

E-mail: j.vdveen8@gmail.com. Dit is geen werkende link. U dient het e-mailadres naar de adresregel van uw e-mailprogramma te kopiëren.

<< Overzicht