Sinds vorig jaar ben ik lid geworden van GBNF, vanwege een duidelijk en goed programma waar ik me helemaal in kon vinden. Mijn naam is Foeke Visser, wonende te Dokkum, sinds 2016 AOW'er, daarvoor werkzaam geweest in de beveiliging. Mijn hobby’s zijn vliegvissen, vrijwilliger bij Sportvisserij Fryslân als wedstrijdcontroleur en vismeester/coach, vrijwilliger bij Talant (cliënten ‘s avonds met de bus brengen bij hun sportactiviteiten) en visreizen maken.
Al jaren hou ik me bezig met de politiek. Eerst meer bij de landelijke partijen, PvdA, D66 en later regionaal bij de FNP. Hierna heb ik drie jaar geen behoefte gehad aan zowel de landelijke als regionale politiek, omdat ik me niet kon conformeren met hun beleid en programma.
Doordat er verkiezingen aan kwamen i.v.m. een samenvoeging van gemeenten in een nieuwe naam Noardeast-Fryslân, waarbij de gemeente Dongeradeel werd opgeheven, dacht, ja, de lokale partij dat lijkt me wel wat, zodoende mijn lidmaatschap bij GBNF.Na de jaarvergadering in mei 2019, ben ik binnen het bestuur GBNF toegetreden als secretaris. Ik neem het stokje over van Jan van der Veen. Op woensdag 15 mei hadden we de overdracht. Tevens ben ik schaduwfractielid binnen de partij.

Ik hoop de komende jaren voor u een aanspreekpunt te zijn in alle vraagstukken met betrekking tot onze partij.

 

Met vriendelijke groet,
Foeke Visser
 

Het secretariaat van GBNF verzorgt de volgende taken:

  • het voeren van de administratie van GBNF, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen;
  • het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • het uitbrengen van het jaarverslag op de voorjaarsledenvergadering;
  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het verzendingen van nieuwsbrieven;
  • het versturen van uitnodigingen voor GBNF activiteiten als bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen;
  • draagt zorg voor het archief.

Nieuwe leden kunnen zich via het secretariaat aanmelden voor het lidmaatschap.
Wijzigingen van uw telefoonnummer(s), e-mail- en/ of woonadres graag aan het secretariaat doorgegeven.

E-mail: zeeforel65@gmail.com. Als de link niet werkt dan dient u het e-mailadres naar de adresregel van uw e-mailprogramma te kopiëren.

<< Overzicht