Net als de boeren! Zaaiadvies voor bloemrijke hoekjes; actie van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

26 februari 2022

Zaaien van Eenjarig Bloemrijk Akkerrandzaad 
Het zaaien van Eenjarig Bloemrijk Akkerrandzaad vergt enige aandacht. 

Onderstaande tips helpen u op weg. 

ZAAIHOEVEELHEID: 

1,5-2 gram per vierkante meter.

AANLEG
Alle grondsoorten zijn geschikt voor de aanleg van een bloemenweide. Echter bij kleigronden adviseren wij het doormengen van zand in de bovenlaag. 
Een optimaal resultaat van een gezaaide bloemenweide bereikt u alleen wanneer u zaait op grond die onkruidvrij is.
kunt de grond onkruidvrij maken d.m.v. frezen, ploegen of omspitten. 
Na bewerking de grond goed egaliseren. 

BEMESTEN 
Bemesting van de grond kan achterwege blijven. Grond met een minimale bemesting (schrale grond) geeft het beste bloeiresultaat. 

ZAAIPERIODE 
Mengsels van eenjarige soorten zaait men van maart t/m juni. 

ZAAIMETHODE 
Indien men de beschikking heeft over een zaaimachientje is deze methode aan te bevelen.
Over het algemeen zaait men met de hand omdat de te zaaien oppervlakte meestal niet al te groot is.

Om te kunnen zien waar men gezaaid heeft adviseren wij de zaden te mengen met wit zand.
Aan het witte zand kan men zien waar er gezaaid is. Ruim zaaien is aanbevolen.

Na het zaaien het mengsel niet te diep in harken en de grond licht aandrukken.
De bovenlaag moet voldoende vochtig blijven tot ontkieming van het zaad heeft plaatsgevonden. 


GROEI EN BLOEI
Na opkomst kunt u de planten ongestoord laten doorgroeien. Bij extreme droogte kunt u sproeien.

<< Terug naar nieuws