Start formatie coalitie FNP, S!N en Gemeentebelangen in Noardeast-Fryslân

17 april 2022

Coalitieakkoord 
Ook de betrokken partijen (FNP, S!N en Gemeentebelangen) zien toekomst in deze coalitie. Ze willen een coalitieakkoord bereiken met een beperkt aantal heldere afspraken. Zo biedt deze coalitie ruimte aan de oppositie en daarmee een basis voor een goede samenwerking met alle partijen in de komende raadsperiode. 

Nieuwe fase
Het informatieproces is hiermee in een nieuwe fase beland, de formatie van het nieuwe college. De formateurs krijgen hierbij de volgende opdrachten mee, uiteraard in samenspraak met de drie beoogde coalitiepartijen FNP, S!N en Gemeentebelangen:

·         Het formuleren van een richtinggevend coalitieakkoord;

·         Het selecteren van een vijftal kandidaat wethouders vanuit de drie coalitiepartijen;

·         Het verdelen van de portefeuilles over de kandidaat wethouders.

De partijen stellen voor om als formateurs de heren Roel Cazemier, voormalig burgemeester Dongeradeel en Krimpenerwaard, en Durk Durksz, voormalig wethouder De Fryske Marren, te benoemen.

Extra Petear
In een extra Petear wordt op dinsdag 19 april om 21.30 uur het verslag van de informateur en de opdracht voor de formateurs besproken. 

Alle informatie hierover is te vinden op riednoardeast-fryslan.nl.

<< Terug naar nieuws