Terugblik 2018 - 2022 door Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, raadslid GBNF

15 januari 2022

Overzicht van de moties 2021:

Autoluwe binnenstad
Versterking zeedijk
Ondersteuning COC
Eigen grondbedrijf
Dorpshuis Warstermolen
Lachgasverbod
Oosterbolwerk
Ondersteunende maatregelen ondernemers
Krimp ombuigen naar groei
Opschalen windturbines
Gemeentelijke investering in zonnepark
Totaalplan verkoop gemeentehuis Kollum
Niet ondertekenen Agenda Waddengebied 2050

Tevens zijn de fractieleden van GBNF door de raad aangewezen/voorgedragen als leden /vertegenwoordigers in diverse commissies zoals: werkgeverscommissie, vertrouwenscommissie, presidium.

RESULTATEN 2018-2022:
- Veilig stellen verbouw dorpshuis Warfstermolen
- Subsidie Bruisend Hart Hallum
- Reitsum, verkoop school

<< Terug naar nieuws