Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân is er voor elkaar! Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst!

15 januari 2022

Voor u ligt het ambitieuze, maar ook realistische verkiezingsprogramma vanGemeentebelangen Noardeast-Fryslân. Op woensdag 16 maart bepaalt u meewelke partijen onze gemeente gaan besturen.
Gemeentebelangen is een krachtige partij en wij behartigen onafhankelijk van delandelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners en ondernemers.Wij omarmen de eigenheid van de dorpen of de stad en willen deze behouden enversterken. Als lokale partij staan we dichter bij u dan welke partij dan ook. Wijbieden een luisterend oor, zijn makkelijk benaderbaar en staan open voor uwmening. Lokale politieke vraagstukken kunnen het beste plaatselijk opgelostworden door een plaatselijk gewortelde partij.
Ik ben er trots op dat Gemeentebelangen breed is vertegenwoordigd binnen eengrote diversiteit aan verenigingen, organisaties, instanties en bedrijven in de stadalsook in de dorpen. Zo horen we wat er speelt en leeft, we luisteren eninformeren en dat geeft Gemeentebelangen draagvlak.
Het programma is van ons allemaal geworden, met oog voor eigen identiteit ensluit aan bij onze kernwaarden. Samen naar een toekomstbestendige gemeente.
Juist in deze coronatijd is het zo belangrijk om de lokale focus te houden, opelkaar te letten en er voor elkaar te zijn. Laat uw stem dus niet verloren gaan.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via app, mail of telefoon.
Pieter L. Braaksma - Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma GBNF

<< Terug naar nieuws