De stellingen van GBNF op de deur van de Bonifatiuskerk in Dokkum!

28 september 2021
 • Besparing bedraagt ongeveer 700.000 euro
 •  Er moet onderzoek komen naar btw verhaal, er zijn wel mogelijkheden.
 • We komen in aanmerking voor subsidies voor verbouw.
 •  Op onderhoud zit 60% subsidie
 •  Bij keuze voor de kerk, kan bouwdeel B 1 bouwlaag lager, dit geeft een besparing van 2 miljoen.
 • Er is minder N/ CO2 uitstoot bij keuze voor de kerk
 •  In de komende kerken visie zal waarschijnlijk staan dat we onze best moeten doen om alle monumenten een goede bestemming te geven voor de toekomst, dit is ook door het college en raad uitgesproken in 2018, zie artikel.
 • We houden historisch binnenstad overeind.
 • Het zou een unieke raadszaal worden in Nederland, en als voorbeeld kunnen dienen.
 • Raad laat zien dat het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
 •  Het zal een raadszaal worden waar men over 50/100/250 jaar later nog trots is. Kijk maar naar de oude raadszaal van de voormalige gemeente Dokkum, nu al 250 Jaar in dezelfde staat in gebruik.
 • Gebouwdeel B is in 1988 in gebruik genomen met hierin de nieuwe raadszaal, deze Raadszaal is na 10 jaar in gebruik genomen als archiefruimte, en er is weer een nieuwe gebouwd. Deze flater maken wij toch niet?
 •  Misschien iets duurder in onderhoud maar wel 60% subsidie hiervoor te krijgen.
 • Vriendschap verband met FULDA wordt hechter
 • FULDA heeft 5 jaar terug 50.000 bijgedragen voor restauratie van de toren.
 •  Economisch hebben wij belang met een goede band met Fulda
 •  Het museale gedeelte blijft geborgd.
 •  Raadszaal in kerk is sneller gerealiseerd, waardoor we het gemeentehuis van Kollumerland eerder kunnen verkopen.
 • Pastorietuin blijft behouden voor de binnenstad, en doet het monument geen geweld aan.
 •  Zeer geschikt voor culturele activiteiten, zoals exposities, concerten, lezingen, enz.
 • Ingang kan vanaf de Hoogstraat, waardoor alles een geheel gaat worden.
 •  Hús & Hiem en RCE zeer positief over deze invulling.
 •  Door hier de afschrijving op 25 jaar te zetten in plaats van 40 jaar (zoals nu in de stukken vermeld) ontstaat wel een vertekend beeld.
 • Geen huur en geen erfpacht. Als we voor deze optie kiezen, kan er sneller begonnen worden met bouwdeel C en de raadszaal in de kerk. Gebouwdeel B, A1 & A2 moeten volgens het huidige raadsvoorstel wachten op Besluitvorming Dantumadiel, daar komen wij nu niet aan.
 • De keuze voor de raadszaal in B ligt vooral ook in de conceptuele sfeer, die kan net zo goed en zeer waarschijnlijk beter behaald worden in de kerk. Raadszaal is dan een onderdeel van het winkelgebied, waar je makkelijk naar binnen loopt.
 • Precedentwerking valt te onderscheppen, er is immers maar 1 raadszaal nodig? De andere kerken komen aan bod in de kerkenvisie.

<< Terug naar nieuws