Stikstof en PFAS, beleid of paniekvoetbal?

31 oktober 2019

Hier zitten onze inwoners echt niet op te wachten, de werkgelegenheid staat onder druk. De grootste vervuiling van stikstof vindt plaats in de Randstad, we leven hier in de schoonste lucht van Nederland met de minste uitstoot van stikstof!

Reden voor de lokale partij Gemeentebelangen Noardeast Fryslân (GBNF) onze steun uit te spreken voor de acties die al zijn gevoerd, als ook de komende acties te ondersteunen. Dit beleid van de overheid dient een halt te worden toegeroepen!

<< Terug naar nieuws