Werkbezoek van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân aan 'Holwerd aan Zee' op 28 06 2021

6 juli 2021

Daarnaast was ook Dorpsbelang aanwezig die vertelde ver het Masterplan Holwerd welke zij hebben opgezet, een plan waar wonen en zorg een groot onderdeel van uitmaken. Ook voor ouderen moet er plaats zijn in Holwerd en uit een onlangs gehouden enquête blijkt duidelijk dat er een grote behoefte is aan woningen voor elke generatie. Grote vraag is hoe dit te realiseren, bouwen voor de inwoners van Holwerd e.o. of moeten we ook rekening houden met beleggers van buiten. In dat geval schiet men er in Holwerd weinig mee op. Men zit dan ook te denken aan een het vormen van een gebiedscoöperatie dit een en ander in eigen hand kan houden.

Het was een vruchtbare avond waarbij men weer goed op de hoogte is gekomen van al wat speelt.
Grote waardering werd uitgesproken voor al die mensen die zich hier nu al jaren met hart en ziel voor inzetten.

 

<< Terug naar nieuws