P. L. Braaksma (Pieter) Oostrum

P. L. Braaksma (Pieter) Oostrum

Mijn naam is Pieter Braaksma (66 jaar) en samen met mijn vrouw Regina woonachtig in Eastrum. Samen hebben we twee kinderen en ben ik inmiddels grûtske pake van vier pakesizzers.

In mijn werkzame leven ben ik agrarisch ondernemer geweest, voornamelijk in de bloembollenteelt. Hierna mocht ik mijn vakkennis nog enkele jaren delen als leraar aan het Nordwin-College te Buitenpost.

Ik ben de politiek in gegaan nadat ik in veel landelijke en regionale besturen heb gezeten, en meende dat ik met mijn kennis en mijn netwerk iets kon betekenen voor de inwoners van onze regio.

Mijn politieke carrière is zestien jaar terug begonnen in de gemeente Dongeradeel. Eerst als raadslid en vervolgens mocht ik als wethouder Economie en Recreatie daarin mijn steentje bijdragen.

De komende raadsperiode wil ik me inzetten voor onze inwoners door te zorgen dat er een eenheid en goede sfeer in onze raad is om gezamenlijke de juiste beslissingen te nemen. Op een manier van; gebruik je boerenverstand, maar ook positief en creatief waar nodig.

 

 

<< Alle kandidaten