Motie: Bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

3 juni 2018

Deze motie van ABD wordt mede ingediend door CDA, FNP en PvdA. De motie wordt gesteund door Dongeradeel Sociaal. 

De Waddenzee is een uniek natuurgebied in Nederland, Europa en de Wereld, dit verdiend en rechtvaardigt een unieke bescherming.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord plannen opgenomen voor een beheerautoriteit Waddenzee.

Veel is nog onduidelijk rond deze nog op te richten autoriteit, maar zeker is wel dat deze sterk gelieerd blijft aan de nationale overheid.

Zo’n beheerautoriteit kan alleen verschil maken als deze echt onafhankelijk is en over de Waddenzee beslist,

 en niet vanuit de nationale overheid gemakkelijk opzij kan worden geschoven. Denk hierbij aan het winnen van delfstoffen of het opslaan onder het Werelderfgoed van  kernafval of CO2 opslag.

De beoogde bestuursstructuur van de beheerautoriteit zou er dan als volgt uit kunnen zien.

Een bestuur, met eigen macht en eigen middelen, bestaande uit mensen uit de verschillende belangengeledingen. Zoals Eilandbewoners, Waddenkustbewoners Natuurbeschermers, (lokale)Overheden, (toeristische) Ondernemers, en Waddenvissers etc.

Wij vinden het belangrijk dat eerder genoemde belanghebbenden dan ook van af het begin in de planvorming mee worden genomen.

Wij verzoeken het college dan ook om

  • om samen met de andere Waddenzee gemeenten er bij het Kabinet op aan te dringen om voor het unieke natuurgebied en UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee een onafhankelijke beheerautoriteit op te richten.

  • deze motie onder de aandacht te brengen van de overige Waddenzee gemeenten;

  • deze motie ook onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer,

Dit alles in het belang van de Waddenzee, voor al het leven in haar, voor ons en voor toekomstige generaties.

<< Terug naar nieuws