Presentatie eerste tien van van de kandidatenlijst Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

13 juni 2018

Op ouderwetse wijze op weg naar nieuwe tijden. De lijsttrekker en de kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november van dit jaar van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zijn met paard en wagen de terp van Hegebeintum opgetrokken. Met voerman Jan Drost, die met een prachtig span paarden voor zijn originele platte wagen van het merk Miedema, de delegatie afleverde bij burgemeester W. van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel die de groep verwelkomde.

Nadat Pieter Braaksma, als lijsttrekker van gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uitlegde dat de partij zich graag wil presenteren in het gebied van de nieuwe gemeente en in contact wil komen met de inwoners. Burgemeester Van den Berg vroeg aandacht voor de waarden van Ferwerderadiel, haar inwoners en de terp van Hegebeintum en het bijbehorende bezoekerscentrum. Tevens er zorg voor te dragen dat reeds zorgvuldig voorbereide zaken ook na 1 januari 2019 de uitvoering zonder meer door zal gaan. Daarop antwoordde Braaksma dat een gemeentelijke organisatie zich naar buiten moet richten en ten dienste staat aan de burgers. Als dank voor de hartelijke ontvangst overhandigde Frits van der Lep aan burgemeester Van den Berg een exemplaar van de nieuw ontwikkelde vlag van Hegebeintum. Een rode toren op een groene terp in combinatie met een gestileerde leeuw. Daarop plaatste de burgemeester zijn handtekening op een uitvergrote versie van het logo van de partij waar uiteindelijk de handtekeningen van de drie huidige burgemeesters op komen te staan.

De heer Siep Boonstra verzorgde een korte rondleiding door de bijzondere kerk uit de twaalfde eeuw. De rijke collectie aan rouwborden, de unieke historie en de relatie met de familie Van Nijsten en Harsta State kwamen aan bod. Vervolgens op naar het bezoekerscentrum alwaar Jan van der Veen de namen van de kandidaten 2 t/m 10 voor de gemeenteraadsverkiezing bekend maakte. Onder het genot van een hapje en een drankje is het vervolg op deze actie en de gemeente Ferwerderadiel besproken.

De lijst met namen van de kandidaten:

1. Pieter L Braaksma                            Oostrum

2. Barbara Wijbenga-Kleinschmidt       Ferwert

3. Jannie van Midlum-Huisman            Wierum

4. Frits van der Lep                              Ferwert

5. Jan van der Veen                            Burdaard

6. Johan Wijnsma                                Dokkum

7. Jetse Ploeg                                      Wierum

8. Hilda Buursma                                 Ferwert

9. Teake Visser                                   Moddergat

10.Harald Wiersma                             Metslawier

<< Terug naar nieuws