Verslag van de ALV van GBNF van december 2019

8 januari 2020

Voorafgaand aan het openbare deel was er eerst een kort besloten deel. Taeke Visser werd hier door de aanwezige leden tot nieuwe voorzitter gekozen.

In het openbare gedeelte, van deze bijeenkomst waren twee sprekers uitgenodigd en dat werden er drie, te weten Sjoerd Hoekstra/Wierd Kooistra van Dorpenfederatie Kollumerland en Johannes Houtsma van het Bruisend Hart Hallum. De drie sprekers vertelden met passie over de hun bekende regio en de daarbij behorende bijzonderheden en problematiek die daar speelt. Zo werd o.a. vanuit Kollumerland uitgelegd over de bereikbaarheid van de dorpen. Dokkum heeft de Centrale as, wat bevorderlijk is voor de bereikbaarheid. Kollumerland zou ook graag willen profiteren van een beter ontsluiting. Vanuit Ferwerderadeel is bekend, dat het Bruisend Hart Hallum heel actief is, zowel vanuit de plaatselijke bedrijven, maar ook door de vele vrijwilligers. Niet alleen de knelpunten die van beide oude gemeenten naar voren kwamen, maar wat ook heel bijzonder was, was de historie, de cultuur, het landschap met al zijn pracht en praal, natuur, zowel binnen als buitendijks. Dit alles leverde boeiende gesprekken en discussies op, zowel tijdens als na de presentaties. Al met al merk je dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een gemeente is die straalt in alle opzichten. Laten we er met elkaar aan werken dat het zo blijft en uitbreid. Vanuit de Fractie, raadsleden Pieter Braaksma en Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, werd dit duidelijk onderstreept.

<< Terug naar nieuws